Ďalší lekári


MUDr. Jozef Hoppan

Banská Bystrica


Stomatologické ordinácie

MUDr. Katarína Hašková

Banská Bystrica


Zubná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Imrich Lábady

Borský Mikuláš


Zubná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Cyril Václav

Slovenská Ves


Stomatologické ordinácie

MUDr. Ján Stretavský

Humenné


Stomatologické ordinácie

STARZYK s.r.o.

Šurany


Diabetológia

MUDr. Milan Jevčák

Michalovce


Stomatologické ordinácie