Kašeľ u detí

MUDr. Jozef Veselý

Autor: MUDr. Jozef Veselý

Ambulancia praktického lekára MUDr. Jozef Veselý pre dospelých poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť na včasnú diagnostiku  ochorení…

Viac o autorovi

KAŠEĽ je hneď po horúčke najčastejším príznakom, ktorý privádza rodičov s dieťaťom do ordinácie praktického lekára pre deti a dorast. Možno ho definovať ako reflexný obranný mechanizmus, ktorý vzniká najčastejšie mechanickým, chemickým alebo zápalovým podráždením receptorov v dýchacích cestách. Kašeľ slúži na odstránenie cudzieho materiálu, škodlivín a sekrétu z dýchacích ciest. Ako nám definícia napovedá, kašeľ má svoju fyziologickú funkciu.

 

Kedy a ako správne a účinne pri kašli zasiahnuť?
Na túto otázku nie je možné odpovedať jednoducho a jednoznačne.

 

Do ordinácie s kašľajúcim dieťaťom prichádzajú rodičia najčastejšie pri vírusovej alebo bakteriálnej infekcii dýchacieho ústrojenstva. Často si neuvedomujú, že dôvodom kašľa môže byť sprievodná nádcha, upchatý nos a zvýšená sekrécia hlienu v dýchacích cestách. Zatekaním hlienu pri nádche do zadného nosohltanu a hrtanu totiž dochádza k mechanickému dráždeniu v dýchacích cestách, prítomnosť nahromadeného zápalového hlienu obsahom svojich produktov chemicky dráždi dýchacie cesty a takto vzniknuté impulzy vyvolajú kašeľ. Zápalové upchatie nosových dutín u väčších detí spojené s nadprodukciou hlienu je ďalším patologickým mechanizmom vyvolávajúcim kašeľ.
Preto je dôležitejšie najskôr dieťaťu uľaviť spriechodnením nosa a podávaním častých dúškov nedráždivej tekutiny, ktorá hrdlo tzv. pohladí, než začať s podávaním rôznych liekov proti kašľu. Nemenej dôležitým krokom je odstránenie nepriaznivých vplyvov okolia, aby dieťa neprebývalo v zadymenom, príliš suchom, nevyvetranom alebo inak závadnom prostredí. Z vyššie uvedeného vyplýva, že kašľu možno do značnej miery predísť úpravou pomerov v horných dýchacích cestách, vytvorením priaznivých vonkajších podmienok okolitého prostredia a tiež vhodnou zvýšenou polohou dieťaťa najmä pri spánku.

Všeobecne platí, že na začiatku vírusového ochorenia býva kašeľ zvyčajne suchý, dráždivý, bez väčšej produkcie hlienu, niekedy sa zintenzívňuje večer po uložení na spánok. Ak prechádza kašeľ rýchlo vo vlhký a produktívny, možno predpokladať bakteriálnu infekciu. Charakter kašľa napovie, ktorá časť dýchacieho ústrojenstva je prevažne postihnutá. Kašeľ väčšinou pri akútnom ochorení dýchacieho traktu počas desiatich až štrnástich dní odznieva bez ohľadu na medikamentóznu liečbu. Pokiaľ kašeľ plní svoju fyziologickú funkciu, nie je ho teda potrebné medikamentózne potláčať.

 

Ak je ale kašeľ výrazne dráždivý, dieťa veľmi obťažuje a nedá mu spať, je možné použiť liek tlmiaci kašeľ. Nie je presná hranica, kedy prejsť na lieky podporujúce vykašľávanie, ale zvyčajne to býva štvrtý deň od začiatku ťažkostí. Nevýhodou je, že rodič často nevie správne posúdiť charakter kašľa alebo je netrpezlivý a strieda počas krátkej doby sirupy s rôznym účinkom, čo môže mať za následok, že zasahuje nesprávne. Vždy je totiž efektívnejšie odstrániť príčinu kašľa, pretože ak túto príčinu neliečime, ťažko budeme s liečbou kašľa úspešní. Dlhodobá samoliečba môže naopak príčinu kašľa zastrieť.

 

V prípade, že rodič využije možnosť voľného predaja liekov a rozhodne sa podať dieťaťu liečivý prípravok na kašeľ, je vždy potrebné starostlivo si prečítať priložený leták, v ktorom je uvedený spôsob podávania lieku. Prakticky vo všetkých priložených letáčikoch u týchto prípravkov je uvedená informácia – nepoužívať dlhšie než tri dni. Neznamená to, že v podávaní lieku nemožno pokračovať, je to skôr upozornenie pre rodičov, že pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, mali by s dieťaťom navštíviť ordináciu praktického lekára pre deti a dorast.

 

Ak trvá kašeľ u detí nepretržite dlhšie než tri až štyri týždne, hovoríme už o kašli chronickom. V takom prípade je už nevyhnutná návšteva lekára a pátranie po príčine kašľa.

 

Príčin kašľa je veľmi veľa a cieľom vyšetrenia je stanoviť alebo vylúčiť závažné ochorenie. Zistenie príčiny kašľa urýchli podanie spoľahlivej informácie o okolnostiach vzniku, charaktere a dĺžke trvania kašľa. Príčiny kašľa sú tiež rozdielne podľa veku dieťaťa.

 

Je dôležité popísať, kedy a za akých okolností sa kašeľ objavil, či je skutočne dlhodobo nepretržitý alebo či sa jedná o opakované epizódy kašľa. V prípade opakovaných epizód je potrebné uviesť, kedy sa kašeľ objavuje a ako dlho trvá. Či vzniká len v určitom prostredí alebo v určitom dennom či nočnom čase alebo v určitom ročnom období. Či má charakter záchvatovitý, či sa objavuje v určitých situáciách, či vzniká v kľude alebo len po námahe alebo napr. pri smiechu alebo plači. Či je suchý, dráždivý alebo produktívny s vykašliavaním, či je sprevádzaný ešte inými príznakmi.

 

Na včasné a správne stanovenie diagnózy je tiež dôležité oznámiť, či je alebo bolo ochorenie sprevádzané zmenami telesnej teploty, či má dieťa často nádchu, či dýcha ústami alebo chrápe. Či je často choré alebo priebeh ochorenia je v porovnaní s vrstovníkmi dlhší a závažnejší. Či má dieťa dýchacie ťažkosti a pokiaľ áno, či pri nádychu alebo výdychu alebo pri oboch. Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia sú údaje o chorobách v rodine, osobná anamnéza dieťaťa okolo pôrodu, o jeho popôrodnom vývoji a prospievaní. Cenný je údaj, či niekto v rodine alebo v kolektíve, v ktorom sa dieťa pohybuje, neprekonal v poslednom čase podobné ťažkosti.

 

Zmyslom tohto oznámenia nie je hovoriť o možných diagnózach pri dlhodobom kašli. Rodičia pri kašli svojho dieťaťa by mali zaujať správny postoj, zamyslieť sa a zodpovedať si vyššie položené otázky ešte pred návštevou lekára. Podaním podrobných informácií lekári predídu zbytočným vyšetreniam dieťaťa a prispejú k rýchlejšiemu a správnemu odhaleniu a odstráneniu príčiny kašľa.