Ďalší lekári


Gynekológia

Gynekológia Je lekárskym pododborom a spadá pod lekársky odbor Gynekológia a pôrodníctvo. Zaoberá sa liečbou a prevenciou chorôb ženských pohlavných orgánov. Dnes je už veľké množstvo ordinácií vybavených ultrazvukom a videokolonoskopmi, ktoré umožňujú ukladanie snímok a kolonoskopických obrazov do dokumentácie pacientky. Pri dievčatách či ženách, ktoré prvý raz absolvujú gynekologické vyšetrenie, sa neraz vyskytuje strach, úzkosť, stud, niekedy i zahanbenie lebo dochádza k istému narušeniu ich intimity. Strach bežne môže prechádzať do úzkosti a naopak, a tieto nie sú oddeliteľné z dôvodu, že sa vzájomne podmieňujú. V gynekológii je využívané široké množstvo vyšetrovacích metód, z nich sú niektoré prevzaté z ostatných medicínskych odborov, iné sú využívané len v gynekológii a pôrodníctve. Gynekologické vyšetrovacie metódy sa riadia rovnakými pravidlami ako vyšetrenia v iných odboroch, len ich špecifiká vyplývajú z mimoriadneho postavenia reprodukčného systému v ľudskom živote. Vzťah ženy či dievčaťa k vlastným rozmnožovacím orgánom ovplyvňuje výchova, vzdelanie, aktuálna životná situácia a náboženstvo. Tieto gynekologické vyšetrenia zahŕňajú jednak metódy klinické, ktoré robí vyšetrujúci lekár bez použitia zložitejších prístrojov a zariadení a ďalej špeciálne metódy, prevádzané pomocou zložitejšej techniky alebo zložitejších laboratórnych analýz. Lekár – gynekológ využíva najvhodnejšiu vyšetrovaciu metódu pri preventívnom vyšetrení na zistenie príčin ťažkostí, pre stanovenie primeranej liečby. Nie všetky ženy sú schopné spontánne objasniť svoje ťažkosti a pocity, preto gynekologické vyšetrenie vyžaduje od zdravotníckeho personálu veľkú trpezlivosť a takt. Dôležitou osobou v ambulancii je sestra, jej pracovnou náplňou je organizácia príjmu, určovanie poradia pacientok, objednávanie na vyšetrenie, práca s dokumentáciou, keď je nutné, asistuje pri gynekologickom vyšetrení a ultrazvuku, meria fyziologické funkcie, robí odbery biologického materiálu a orientačné vyšetrenia moču, aplikuje lieky a komunikuje s pacientkami. Primárnou prevenciou a dôkladnými prehliadkami sa dá predchádzať nádorovým ochoreniam. Bohužiaľ nie všetky ženy dostatočne poznajú preventívne opatrenia proti týmto chorobám, pretože nie je dostatok zdrojov odkiaľ by informácie čerpali. Ordinujúci gynekológ, ani sestra nemajú vždy toľko času, aby si s pacientkou sadli a o tejto problematike sa porozprávali. Tento pohovor vlastne prebehne, až keď je žena chorá a to je už neskoro. Dnešný svet je plný reklamy čo má žena urobiť, aby bola krásna, ponúka ženám krémy proti vráskam, spevnenie pŕs, rôzne vitamíny od rôznych farmaceutických firiem, ale o prevencii proti nádorovému ochoreniu počuť nie je.