Ďalší lekári


MUDr. Branislav Hyben

Dolný Kubín


Klinická imunológia

MEDI-AS, s.r.o.

Stupava


Očné ambulancie

Alergológia

Do alergiologickej ordinácie prichádzajú ľudia rôzneho veku a to najčastejšie s príznakmi pálenia a slzenia očí, nádchy alebo kašľa, kedy sa alergia prejavuje s rôznou intenzitou a rôzne v dýchacom a tráviacom ústrojenstve. Znamená to, že ľudské telo neznáša určité látky. Môžu to byť potraviny, peľ, prach. V niektorých prípadoch sa môže objaviť i alergia na slnko alebo chlad. Alergické reakcie nemajú jednotnú podobu, objavujú sa náhle, v rôznych podobách, na rôznych častiach tela a v rôznej intenzite. Základom postupu liečby je stanovenie presnej diagnózy, ktorá je založená na anamnéze, fyzikálnom vyšetrení a expozičnom teste. Základom anamnézy je, že lekár s pacientom urobí pohovor nielen o jeho súčasnom zdravotnom stave, ale zhodnotí i jeho zdravotný stav z minulosti. V anamnéze lekár pátra po príznakoch podľa časového odstupu, kedy a ako k ťažkostiam došlo. Tieto informácie sú dôležité a potrebné k bližšej analýze zdravotného stavu. Alergia sa teda dá definovať ako nemoc imunitného systému. Najčastejšou príčinou alergickej nádchy sú roztoče, plesne a domáce zvieratá. U týchto pacientov je diagnostikovaná celoročná alergická nádcha, ktorá sa objavuje v rôznej intenzite po celý rok. Naproti tomu sezónna alergická nádcha je spôsobená predovšetkým sezónnym výskytom peľom drevín, tráv a bylín. Ako základné opatrenie odporúčame vyhýbať sa pokiaľ možno týmto alergénom. To znamená čo najmenej sa pohybovať vonku pri veternom počasí, obmedziť pohybové aktivity v oblastiach, kde je zvýšená koncentrácia peľov, používať slnečné okuliare na ochranu očí, v byte vetrať len krátko, ale intenzívne, po príchode z vonkajšieho prostredia sa osprchovať alebo aspoň si opláchnuť tvár a vlasy vodou. Príznaky, ktoré sa pri alergiách prejavujú sú podobné bežnému nachladnutiu ako je bolenie v krku, kýchanie, zhoršené dýchanie nosom, nechutenstvo, často sa dostavuje depresia a nespavosť. U dospelých osôb sa môžu prejavovať i tzv. profesionálne alergény, ktoré sa nachádzajú v pracovnom prostredí. Dlhotrvajúce a neliečené ťažkosti by ľahko mohli viesť k určitým komplikáciám ako je napr. oslabenie čuchu. Preto je dôležité zistiť alergén, ktorý alergiu zapríčinil a nasadiť vhodnou liečbu. Jeho odstránenie môže totiž čiastočne zmierniť prejavy alergických reakcií alebo i celkom vyriešiť ťažkosti alergika. Alergickú reakciu môže vyvolať i uštipnutie hmyzom, ktoré môže mať miernu reakciu, ale môže vyvolať aj šok. Najčastejšie alergiu vyvolávajú včely, osy a sršne. Koža okolo vpichu sčervenie, začne bolieť a objaví sa opuch, pokiaľ sa človek začne cítiť zle, má bolesti hlavy a pod., je nutné vyhľadať lekársku pomoc. Alergiológia je lekársky odbor, ktorý je zameraný na liečbu alergií všetkého druhu. Zaoberá sa štúdiom, diagnostikou a liečbou alergie.