Ďalší lekári


MUDr. Elena Nováková

Trenčín


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Viliam Rybjanský

Malacky


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Adriana Heligmanová

Parchovany


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Dagmar Žáková s.r.o.

Trenčín


Praktický lekár pre dospelých

MEDI-AS, s.r.o.

Stupava


Očné ambulancie

KARDIOMED s.r.o.

Lučenec


Interné ambulancie

STARZYK s.r.o.

Šurany


Diabetológia

MUDr. Gabriel Földi - HUMAX, s.r.o.

Levice


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

Interné ambulancie

Interné ambulancie Vnútorné lekárstvo, alebo interná medicína či hovorovo tiež interné, je jeden zo základných odborov klinickej medicíny. Zaoberá sa diagnózou a prevažne liečbou ochorenia vnútorných orgánov. Napriek tomu, že termín vnútorné lekárstvo môže zvádzať k domnienke, že sa zaoberá iba ochoreniami vnútorných orgánov, nie je tomu tak, internisti liečia celého človeka, nie len vnútorné orgány. Pretože vnútorné lekárstvo je široký odbor, dochádza tu k vyčleňovaniu špecialistov iba na určité orgány alebo systémy ako je napr. kardiológia, ta sa zaoberá diagnostikou a liečbou chorôb srdca alebo onkológia diagnostikou a terapiou nádorov. Internisti sú kvalifikovaní na to, aby riešili zložité diagnostické problémy a liečili závažné chronické ochorenia vrátane situácií, keď sa prejaví niekoľko rôznych chorôb naraz. V internej ambulancii sa robia vyšetrenia novo vzniknutých akútnych stavov, plánované interné vyšetrenia, predoperačné vyšetrenia a EKG. V ambulancii kardiológie sú to kardiostimulačné kontroly, echokardiografia a pod.. Interné vyšetrenie je teda súbor úkonov, ktoré lekár robí za účelom zistenia konkrétneho interného ochorenia. Aby mohla byť presne určená diagnóza a následne nasadená liečba, musí lekár zistiť anamnézu. Hovorí sa, že dobrá anamnéza je polovica diagnózy.To znamená, zoznámiť sa so zdravotným stavom pacienta aj jeho rodinným a sociálnym zázemím. Z toho plyne, že pokiaľ je dobrá spolupráca medzi lekárom a pacientom, urýchli to stanovenie samotnej diagnózy. Pri základnom a prvom vyšetrení lekár používa osvedčený vyšetrovací postup: pohľad, pohmat, poklep a počúvanie. Na základe získaných informácií sú stanovené ďalšie podrobné vyšetrenia. Echokardiografické vyšetrenie (ECHO) Jedná sa o ultrazvukové vyšetrenie srdca. Odrazy ultrazvuku zo srdca sú analyzované prístrojom. Vyšetrenie tak umožňuje zobraziť jednotlivé srdcové oddiely a chlopne, ich štruktúru, funkciu a veľkosť. Zobrazí smer a rýchlosť krvného prúdu, vrátane odhadu vnútrosrdcových tlakov. Pri vyšetrení pacient leží na ležadle a vyšetrovanie je robené sondou, je celkom bezbolestné a trvá cca 15-45 minút.Ultrazvuk nemá žiadne významné nepriaznivé účinky na organizmus a preto sa môže echo-vyšetrenie opakovať podľa potreby. Vyšetrenie EKG je základným vyšetrením, ktoré sa robí pri podozrení na ochorenie srdca.Pomocou EKG sa diagnostikuje arytmia – poruchy srdcového rytmu. Na EKG sa môže prejaviť napr. aj zväčšenie srdca, jeho zlyhávanie alebo pľúcna embólia. Bežne sa robí v rámci predoperačného vyšetrenia pred plánovaným výkonom. .