Ďalší lekári


MV GYN.POR s.r.o.

Hnúšťa


Detská kardiológia

Alternatívna medicína

Alternatívna medicína Alternatívna medicína, tiež nekonvenčná medicína, je široký pojem, ktorý označuje skupinu terapeutických a preventívnych systémov, praktik a produktov, ktoré nie sú časťou konvenčnej medicíny. Jedná sa o metódy, ktoré sú postavené na alternatívnych filozofických názoroch. Vo väčšine prípadoch ich robí liečiteľ. Tieto metódy sa nevyučujú na lekárskych fakultách a ani nie sú považované za štandardné postupy liečby. Alternatívne metódy sú rozdelené podľa jednotlivých hľadísk: liečebné postupy, ktoré sú založené na prírodných prostriedkoch: fototerapia, aromaterapia, hydroterapia, termoterapia a pod. metódy manuálne: osteopatia alebo masáže metódy paranormálne: psychotronika, snímanie aury a pod. akupunktúra. Niektoré metódy sa dajú tiež rozdeliť podľa veku, lebo ich pôvod má pradávnu históriu a to nech sa už jedná o bylinkárstvo, astrológiu alebo metódy čínskeho liečiteľstva. Medzi nové metódy patrí napríklad akupunktúra alebo laserpunktúra. Jedným z najrozšírenejších odborov alternatívnej liečby je homeopatia. Jej základným mottom je …podobné sa lieči podobným…. To znamená, že určitá látka (pokiaľ je známa) vyvolá u človeka príznaky ochorenia a táto látka je mu predpisovaná ako liek.Liečba spočíva v používaní rôznych prírodných látok, ako sú rastliny, minerály a živočíšne produkty, avšak nie v pôvodnom stave ale veľmi zriedenom. Riziká alternatívnej medicíny: Negatívne hodnotia alternatívnu medicínu predovšetkým lekári alebo klienti liečiteľov, ktorí s terapiou nemajú dobré skúsenosti alebo ňou byli dokonca poškodení (napr. zanesenie infekcie pri robení akupunktúry či napichnutie cievy). Ďalším nebezpečím môžu byť aj neuvážené rady niektorých liečiteľov, kedy klientovi odporučia vysadiť lieky a nahradiť ich bylinkami. Tento návrh liečiteľa môže mať až fatálne následky. Ďalším rizikom je, že liečiteľ nemá dostatočné vzdelanie, aby rozpoznal vážnu chorobu a jeho metóda zvlášť u závažných prípadoch, je úplne neúčinná. I napriek tomu existujú medzi zdravotníkmi ľudia, ktorí alternatívnu medicínu podporujú alebo dokonca ju sami praktikujú na ostatných. Niektorí liečitelia pochádzajú z radov lekárov alebo sú členmi spolkov, ktoré propagujú niektoré metódy alternatívnej medicíny a schvaľujú používanie niektorých vybraných postupov. Ich výhrady ale smerujú proti laickému prevádzkovaniu zdravotnej starostlivosti. Metódy ako je homeopatia alebo akupunktúra si istotne medzi ľuďmi našli svoje miesto. V rámci slobodného podnikania sú ponúkané liečiteľské služby, na trhu sú v širokej ponuke publikácie o tam ako sa starať o svoje zdravie alebo ako využívať alternatívne postupy liečby.