Ďalší lekári


MUDr. Marta Repková - MARTMED s.r.o.

Galanta


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

Endrokrinológia

Endrokrinológia Endokrinológia je odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá liečbou žliaz s vnútornou sekréciou. Jedná sa o žľazy produkujúce hormóny. Endokrinná žľaza nemá vývod a svoje výlučky (hormóny) vylučuje priamo do krvi. Medzi tieto žľazy patria napr. nadľadvinky, pohlavné žľazy, štítna žľaza, slinivka brušná a pod.. Endokrinológia skúma endokrinný systém, čo je zložitá sústava navzájom funkčne prepojených orgánov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú väčšinu dejov v ľudskom organizme. Endokrinologické ochorenie je spôsobené abnormálnou hladinou hormónu, pričom sa jedná o látky, ktoré ovplyvňuje rôzne orgány. Účinok hormónu je predovšetkým regulačný. Každý hormón v tele má svoju špecifickú funkciu a jeho hladina je nastavená a udržiavaná tak, ako je v danej chvíli potrebné pre optimálne fungovanie organizmu. Endokrinologická ordinácia poskytuje pacientom liečbu pri osteoporóze, pri nadmernom chudnutí alebo naopak pri obezite. Pozornosť je venovaná aj dospelým pacientom s diabetes 1 a 2 typu i ďalším špecifickým druhom cukrovky. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je prevencia chronických komplikácií. Medzi veľmi časté ochorenia, ktoré postihujú 5-10% obyvateľstva patrí ochorenie štítnej žľazy. Jedným zo závažných faktorov, ktorý vyvoláva toto ochorenie je nedostatok jódu v strave. V súčasnosti je toto ochorenie dobre liečiteľné širokospektrálnymi antibiotikami. V prípade inak zdravých osôb dochádza skoro vždy k úplnému uzdraveniu a funkcia štítnej žľazy nie je inak narušená, prakticky nedochádza k recidívam. Iba vo výnimočných prípadoch sa uskutoční chirurgické odstránenie abscesu, závažnejší priebeh môže nastať u osôb s oslabeným imunologickým systémom. Endokrinologické ochorenia majú veľmi širokú škálu príznakov, ktoré sú závislé predovšetkým na hĺbke deficitu hormónov, na dĺžke trvania ochorenia, na veku i celkovom stave pacienta. Významnú úlohu hrá tiež výskyt pridružených ochorení. V prípadoch, že je ochorenie včas diagnostikované a následne správne liečené je prognóza vyliečenia dobrá, nezanecháva žiadne následky a časom dochádza tiež k úprave prejavu ochorenia. Väčšina z týchto endokrinologických ochorení v prípade, že sú včas diagnostikované a liečené, nezanechávajú žiadne trvalé následky.