Ďalší lekári


Pohotovosť pre deti a dorast Brezno

Brezno


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Lučenec

Lučenec


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Revúca

Revúca


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Zvolen

Zvolen


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Nováky

Nováky


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Myjava

NsP Myjava


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Ilava

Ilava


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Púchov

Púchov


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

Pohotovosť pre deti a dorast Levice

Levice


POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST

POHOTOVOSŤ PRE DETI A DORAST Lekárska pohotovostná služba pre deti a dorast zaisťuje vyšetrenie a ošetrenie pri náhlej zmene zdravotného stavu alebo pri zhoršení priebehu liečby napr. pri respiračnom ochorení, ktoré patrí dlhodobo k najčastejším príčinám chorobnosti. Jedná sa predovšetkým o zápalové ochorenia dýchacieho ústrojenstva, ktorými súzápaly vedľajších dutín nosných, zápaly nosnej sliznice, zápaly nosohltana, zápaly stredného ucha. Zvlášť v detskom veku sú tieto infekcie veľmi časté. Pri týchto stavoch vo väčšine prípadov nie je nutná antibiotická liečba, ale namieste je takzvaná úľavová liečba zameraná na potlačenie hlavných príznakov. Rodičia prichádzajú na detskú pohotovosť s deťmi, ktoré spravidla majú zvýšenú teplotu okolo 38 st. C. Horúčka býva mnohokrát sprevádzaná dávivým dráždivým kašľom. Náhle vzniknutý kašeľ s ďalšími príznakmi môže viesť až k pneumónii (zápal pľúc). Závažným zhoršením zdravotného stavu u dieťaťa môže byť i únava, dušnosť, nechutenstvo, obmedzený príjem tekutín, ktorý môže viesť až k dehydratácii organizmu malého pacienta. Vo väčšine prípadov je detským lekárom odporučený kľud na lôžku spolu s úľavovou liečbou. Pokiaľ však hore uvedené problémy pretrvávajú viac ako týždeň, rodičom je odporučené vyšetrenie u pediatra a urobenie röntgenologické vyšetrenie, ktoré býva obvykle sprevádzané vyšetrením krvi so zameraním na hodnoty zápalu a sedimentácie. Na detskej lekárskej pohotovosti sú ošetrované úrazy, ktorých príčinou bývajú najčastejšie pády, opareniny alebo popáleniny. K týmto úrazom spravidla dochádza neznalosťou dieťaťa, ako sa vyhnúť prípadným rizikám alebo nedostatočným dohľadom dospelých. Rodičia by si mali uvedomiť, že dieťa neustále rastie, vyvíja sa a samo nemá dostatok skúseností a ani predstavu s akým nebezpečím sa môže stretnúť. Až príliš často je úraz výsledkom zbytočných rizík a zlého odhadu situácie. Čím je dieťa mladšie, tým väčšia je potreba dohľadu a pomoci dospelých. Medzi najčastejšími sú úrazy v domácnosti to znamená, že úrazy sa deťom stávajú prevažne doma alebo v bezprostrednom okolí domova a je to tým, že tu deti trávia najviac času.Domáce úrazy sa stávajú pri bežných denných aktivitách a zábave a postihujú deti rôzneho veku.Prevencia proti detským úrazom je založená na bezpečnom prostredí, dohľade a výchove k bezpečnému chovaniu.Výchova musí začať od najútlejšieho veku a nesmie byť len zákazom, ale i návodom ako a čo robiť bezpečne. Prevádzku služby lekárskej pohotovosti zaisťuje vždy zriaďovateľ. Tým môžu byť nemocnice, štátne i súkromné, zdravotnícke zariadenia vrátane súkromných polikliník v niektorých prípadoch sú to i zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovatelia sú jednotlivé mestské časti. Lekárska pohotovostná služba nie je určená pre bežné lekárske výkony a vyšetrenia, jej základné zameranie je smerované na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri stavoch, ktoré bezprostredne neohrozujú život alebo zdravie dieťaťa.