Ďalší lekári


MUDr. Viera Nováková - VERADERM, s.r.o.

Šaľa


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

Dermatovenerológia

Dermatovenerológia Je lekársky odbor, v ktorom sú spojené dve odvetvia a to dermatológia a venerológia. Tento odbor sa zaoberá štúdiom a liečením kožných chorôb a pohlavných chorôb, prevenciou, diagnostikou a výskumom chorôb kože. Jedná sa o aplikovaný klinický odbor ošetrovateľstva, ktorý poskytuje starostlivosť chorým s kožnými, pohlavnými a sexuálne prenosnými chorobami vo všetkých vekových kategóriách. Dermatovenerologická oblasť sa delí na niekoľko špecializovaných oblastí, ktorými sú: detská dermatovenerológia, dermatovenerologická imunológia a alergiológia, dermatovenerologická onkológia, korekčná dermatológia a dermatologická chirurgia, kožné choroby z povolania, venerológia a andrológia. Odborný lekár spolu so sestrou musí zvládnuť vysvetliť pacientovi postup ošetrovateľskej starostlivosti, naučiť ho ako sa starať a chrániť svoju pokožku, lebo tá chráni organizmus pred vniknutím cudzej látky do tela. Mnoho dermatovenerologických chorôb je liečené kúpeľami postihnutého miesta, pacient sa musí naučiť pripravovať si kúpeľ a správne ho využívať. Každé ochorenie je pre človeka veľká zmena, ktorú sa zdravotnícki pracovníci snažia zmierniť. Musia dokonale využiť svoje komunikačné schopnosti, vďaka ktorým obhajujú kožnú liečbu. V prvej fáze sa vždy jedná o získanie dôvery chorého. Druhá fáza je zoznámenie pacienta s chorobou, riešenie vzniknutého problému, zoznámenie so stratégiou liečby a v tretej fáze sa vyhodnotí úspešnosť liečenia podľa vopred stanovených postupov. Nutnú účasť v tomto procese má sestra, ktorá pomáha chorému s uľahčením problémov. Najdôležitejším faktorom v každej ošetrovateľskej starostlivosti je nesporne ľudskosť a prirodzený záujem pomôcť človeku v tiesni. Prevencia pohlavných chorôb: Dôležitú úlohu hrá prevencia, ktorá je založená na osvete v rizikových skupinách populácie a na informovaní o bezpečnom sexe. Pojem bezpečný sex bol zavedený v 80. rokoch ako reakcia na šírenie choroby AIDS. Praktikovanie bezpečného sexu napomáha ochrane pred chorobami prenosnými sexuálnym stykom, nielen proti AIDS. Rovnako tak je dôležitá účinná liečba pacientov. Liečba pohlavných chorôb a kontrola po liečbe sú zákonom povinné! V prípade akýchkoľvek pochybností je povinnosťou každého občana sa dostaviť do dermatovenerologickej ambulancie na vyšetrenie. Všetky osobné údaje v rámci vyšetrovania či liečenia podliehajú maximálnemu zachovaniu lekárskeho tajomstva. Liečba sa v ľahších prípadoch robí analgetikami (proti bolesti) a lokálnymi antiseptikami. V ťažších prípadoch sa pacientom zavádza infúzia spolu s lokálnou liečbou antiseptikami.