Ďalší lekári


Osteologia

Osteologia je odbor, ktorý v sebe pri liečbe osteoporózy a iných ochorení kostí zahrňuje rad špecializácií, napr. ortopedia, gynekologia, vnútorné lekárstvo, klinická biochémia, revmatológia atd.