...a vraj neliečitelna choroba

LUCIDUM - Centrum Anti -Ageing medicíny, MUDr. NAGYOVÁ Danica

Autor: LUCIDUM - Centrum Anti -Ageing medicíny, MUDr. NAGYOVÁ Danica

  Centrum Anti - Ageing medicíny.   - prevencia a liečba civilizačných chorôb - výroba a predaj bylinných esencií - distribúcia…

Viac o autorovi

... a vraj neliečiteľná choroba

... dnes vošla do ambulancie MUDr. Nagyovej 21 ročná pacientka s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom. Lekári klasickými vyšetreniami nevedeli zistiť príčinu bolesti. Zo strany lekárov sa dokonca objavili špekulácie, že dievča simuluje. Diagnostika podľa doktora Volla zistila, že bolesti sú spôsobené reziduami vírusovej infekcie na pečeni, po žltačke, ktorú pred časom prekonala.

Reinhold Voll bol nemecký lekár, ktorý objavil metódu ako spojiť poznatky starovekej čínskej medicíny s poznatkami súčasného lekárstva. Predpokladal, že človek má akési signalizačné zariadenie, ktorým organizmus informuje, že v tele došlo k nejakej poruche. Na základe Vollových poznatkov Ing. Můler zostrojil prístroj, ktorý dokáže na pokožke merať elektrické potenciály v akupunktúrnych bodoch. Vďaka tomuto prístroju je možné presne zistiť, KDE je porucha v organizme, Čo ju spôsobuje a AKO ju možno liečiť.

Pomocou prístroja EAV (elektroakupunktúra podľa dr.volla) diagnostikuje aj známa súkromná lekárka MUDr. Danica Nagyová, ktorá sa už dvanasť rokov venuje svojím pacientom alternatívnym spôsobom liečby. Vyštudovala lekársku fakultu na UPJŠ v Košiciach, neskôr pôsobila vo Fakultnej nemocnici na Geriatrickej klinike a sedemnásť rokov pôsobila ako psychiater v rôznych liečebných zariadeniach. Naposledy ako primárka ambulantného oddelenia psychiatrie v Jihlave v ČR.

Po tejto anabáze ju vraj vyššie riadenie osudových síl priviedlo k fascinujúcej imunoregulačnej liečbe, ktorá rozpoznané infekcie dokáže ľahko vyliečiť, a to nosodami – liečebnými prostriedkami, ktoré ma p. doktorka ako jediná k dispozícii. Má totiž výhradné zastúpenie na dovoz imunoregulačných vakcín pre slovenskú republiku.

V tejto dobe objavovania zázrakov, či už kôli tomu, že sme sa ocitli vo veku Vodnára, alebo preto, lebo sme v čase v ktorom sa viac pýtame a tým pádom dostávame viac odpovedí, vychádza na povrch problematika už dlhšie komunikovanej témy alternatívnej medicíny.

Aj ja ako novinár kladiem rôzne otázky a som rada, že sa aspoň o časť zaujímavých odpovedí môžem s vami podeliť.

Prečo ste sa rozhodli študovať psychiatriu?

Vždy ma zaujímala ľudská duša a vždy som tušila, že za informáciami, ktoré sú vyditeľné voľným okom sa skrývajú veľmi dôležité jemnohmotné informácie a premietajú sa do viditeľnej reality. Jednoducho povedané viditeľné symptómy a prejavy chorôb, môžu byť spôsobené neviditeľnými podnetmi, ktoré je nutné vypátrať.

Ako a kde ich chcete vypátrať?

Vo svojej praxi som po nich pátrala v ľudskej duši. Prišla som na to, že mnohé fyzické ochorenia, sú spôsobené duševnými útrapami. A ako také som ich začala aj liečiť. Moje úsilie však bolo bezzubé. A akokoľvek som sa snažila ľudské utrpenie odstrániť, zo svojej pozície psychiatra, som to nedokázala. Aj keď mi pomáhala psychofarmakoterapia, ktorá pôsobila na povrchu, čiže tlmila ľudské trápenie, v skutočnosti nič neriešila a po doužívaní liekov sa väčšine prípadov zdravotné ťažkosti opäť vrátili.

Ak teda tomu správne rozumiem...

...Áno, rozumiete tomu správne, v pozícii lekára – psychiatra a neskôr primárky ambulantnej psychiatrie som nemohla vykonávať svoju prácu tak, aby ma tešila a uspokojovala. Málo kto vie, že vedľa oficiálneho spôsobu liečby, ktorý v sebe zahŕňa používanie chemických liekov a antibiotík existuje aj alternatívny spôsob liečby, ktorý môže byť minimálne rovnako účinný ak nie účinnejší.

Takže to bol dôvod, prečo ste sa vzdali postu primárky a otvorili si súkromnú ambulanciu založenú na prírodných, alebo alternatívnych princípoch?

Áno, Hipokratová prísaha, prikazuje zasvätiť svoj život podľa vlastných síl a svedomia, úžitku chorým. Chcela som efektívne pôsobiť, nie na povrchu ľudských bolestí odstraňovaním symptómov, ale hľadať príčinu ochorení, teda liečiť kauzálne (príčinne). Keď som tú príčinu nedokázala zachytiť v ľudskej duši, začala som ju hľadať na jemnej úrovni ľudského tela a to v elektromagnetických potenciáloch, ktoré vyžaruje každé ľudské telo a na ktoré EAV prístroj veľmi citlivo reaguje.

Ak nepoužívate chemické lieky, čím teda pacientov liečite?

Liečim účinnými imunoregulačnými vakcínami, ktoré vyrába už štvrtá generácia nasledovníkov Dr.Volla a bylinnými esenciami, ktoré zvyšujú imunitu, ktoré sama vyrábam a mám ich patentované.

O aké bylinné esencie ide?

Vytvorila som bylinné esencie z rôznych bylín, ktoré majú výsokú účinnosť, pôsobia synergicky a pri potlačovaní baktérii, vírusov a parazitov vykazujú vinikajúce výsledky. Pôsobia tiež ako prevencia nádorových ochorení.

Takže konečne liečite podľa vlastných síl a svedomia?

(úsmev) ... aj keď ma moja liečba veľmi dobré výsledky, nie som úplne spokojná.

Mojím vnútorným presvedčením je, že človek by mal prežiť svoj život v perfektnom zdraví. Nemôžem sa uspokojiť iba s tým, že dokážem navodiť imunitné reakcie proti baktériám a vírusom, ktoré naše telo napadajú. Aj keď je to vlastne doména mojej súčasnej liečby, čaká ma ešte úloha zistiť dôvod, prečo sa to tak deje.

Pani doktorka a nemyslíte si že je to trochu trúfalé?

Možno je, ale keby som nevedela kde mám hľadať odpoveď, nehovorila by som o tom.

Kde teda budete hľadať odpoveď?

„Proste a bude Vám dané“ ...to čo Vám môžem povedať je, že o  pár mesiacov za odpoveďou odchádzam na študijný pobyt do zahraničia.

Výborne, môžem sa teda takto verejne uistiť, že po príchode zo zahraničia, mi odpoviete aj na poslednú nezodpovedanú otázku?

Samozrejme, doteraz som sa vždy ochotne podelila o poznatky, ktoré mi boli dané, ale iba s s ľuďmi, ktorí o toto poznanie naozaj stáli.

... a vraj neliečiteľná choroba

 

 

... dnes vošla do ambulancie MUDr. Nagyovej  21 ročná pacientka s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom. Lekári klasickými vyšetreniami nevedeli zistiť príčinu bolesti. Zo strany lekárov sa dokonca objavili špekulácie, že dievča simuluje. Diagnostika podľa doktora Volla zistila, že bolesti sú spôsobené reziduami vírusovej infekcie na pečeni, po žltačke, ktorú pred časom prekonala.

 

Reinhold Voll bol nemecký lekár, ktorý objavil metódu ako spojiť poznatky starovekej čínskej medicíny s poznatkami súčasného lekárstva. Predpokladal, že človek má akési signalizačné zariadenie, ktorým organizmus informuje, že v tele došlo k nejakej poruche. Na základe Vollových poznatkov Ing. Můler zostrojil prístroj, ktorý dokáže na pokožke merať elektrické potenciály v akupunktúrnych bodoch. Vďaka tomuto prístroju je možné presne zistiť, KDE je porucha v organizme, Čo ju spôsobuje a AKO ju možno liečiť.

 

Pomocou prístroja EAV (elektroakupunktúra podľa dr.volla) diagnostikuje aj známa súkromná lekárka MUDr. Danica Nagyová, ktorá sa už dvanasť rokov venuje svojím pacientom alternatívnym spôsobom liečby. Vyštudovala lekársku fakultu na UPJŠ v Košiciach, neskôr pôsobila vo Fakultnej nemocnici na Geriatrickej klinike a sedemnásť rokov pôsobila ako psychiater v rôznych liečebných zariadeniach. Naposledy ako primárka ambulantného oddelenia psychiatrie v Jihlave v ČR.

Po tejto anabáze ju vraj vyššie riadenie osudových síl priviedlo k fascinujúcej imunoregulačnej liečbe, ktorá rozpoznané infekcie dokáže ľahko vyliečiť, a to nosodami – liečebnými prostriedkami, ktoré ma p. doktorka ako jediná k dispozícii. Má totiž výhradné zastúpenie na dovoz imunoregulačných vakcín pre slovenskú republiku.

 

V tejto dobe objavovania zázrakov, či už kôli tomu, že sme sa ocitli vo veku Vodnára, alebo preto, lebo sme v čase v ktorom sa viac pýtame a tým pádom dostávame viac odpovedí, vychádza na povrch problematika už dlhšie komunikovanej témy alternatívnej medicíny.

Aj ja ako novinár kladiem rôzne otázky a som rada, že sa aspoň o časť zaujímavých  odpovedí môžem s vami podeliť.

 

Prečo ste sa rozhodli študovať psychiatriu?

 

Vždy ma zaujímala ľudská duša a vždy som tušila, že za informáciami, ktoré sú vyditeľné voľným okom sa skrývajú veľmi dôležité jemnohmotné informácie a premietajú sa do viditeľnej reality. Jednoducho povedané viditeľné symptómy a prejavy chorôb, môžu byť spôsobené neviditeľnými podnetmi, ktoré je nutné vypátrať.

 

Ako a kde ich chcete vypátrať?

 

Vo svojej praxi som po nich pátrala v ľudskej duši. Prišla som na to, že mnohé fyzické ochorenia, sú spôsobené duševnými útrapami. A ako také som ich začala aj liečiť. Moje úsilie však bolo bezzubé. A akokoľvek som sa snažila ľudské utrpenie odstrániť, zo svojej pozície psychiatra, som to nedokázala. Aj keď mi pomáhala psychofarmakoterapia, ktorá pôsobila na povrchu, čiže tlmila ľudské trápenie, v skutočnosti nič neriešila a po doužívaní liekov sa väčšine prípadov zdravotné ťažkosti opäť vrátili.

 

Ak teda tomu správne rozumiem...

 

...Áno, rozumiete tomu správne, v pozícii lekára – psychiatra a neskôr primárky ambulantnej psychiatrie som nemohla vykonávať svoju prácu tak, aby ma tešila a uspokojovala. Málo kto vie, že vedľa oficiálneho spôsobu liečby, ktorý v sebe zahŕňa používanie chemických liekov a antibiotík existuje aj alternatívny spôsob liečby, ktorý môže byť minimálne rovnako účinný ak nie účinnejší.

 

Takže to bol dôvod, prečo ste sa vzdali postu primárky a otvorili si súkromnú ambulanciu založenú na prírodných, alebo alternatívnych princípoch?

 

Áno, Hipokratová prísaha, prikazuje zasvätiť svoj život podľa vlastných síl a svedomia, úžitku chorým. Chcela som efektívne pôsobiť, nie na povrchu ľudských bolestí odstraňovaním symptómov, ale hľadať príčinu ochorení, teda liečiť kauzálne (príčinne). Keď som tú príčinu nedokázala zachytiť v ľudskej duši, začala som ju hľadať na jemnej úrovni ľudského tela a to v elektromagnetických potenciáloch, ktoré vyžaruje každé ľudské telo a na ktoré EAV prístroj veľmi citlivo reaguje.

 

Ak nepoužívate chemické lieky, čím teda pacientov liečite?

 

Liečim účinnými imunoregulačnými vakcínami, ktoré vyrába už štvrtá generácia nasledovníkov Dr.Volla a bylinnými esenciami, ktoré zvyšujú imunitu, ktoré sama vyrábam a mám ich patentované.

 

O aké bylinné esencie ide?

 

Vytvorila som bylinné esencie z rôznych bylín, ktoré majú výsokú účinnosť, pôsobia synergicky a pri potlačovaní baktérii, vírusov a parazitov vykazujú vinikajúce výsledky. Pôsobia tiež ako prevencia nádorových ochorení.

 

Takže konečne liečite podľa vlastných síl a svedomia?

 

(úsmev) ... aj keď ma moja liečba veľmi dobré výsledky, nie som úplne spokojná.

Mojím vnútorným presvedčením je, že človek by mal prežiť svoj život v perfektnom zdraví. Nemôžem sa uspokojiť iba s tým, že dokážem navodiť imunitné reakcie proti baktériám a vírusom, ktoré naše telo napadajú. Aj keď je to vlastne doména mojej súčasnej liečby, čaká ma ešte úloha zistiť dôvod, prečo sa to tak deje.

 

Pani doktorka a nemyslíte si že je to trochu trúfalé?

 

Možno je, ale keby som nevedela kde mám hľadať odpoveď, nehovorila by som o tom.

 

Kde teda budete hľadať odpoveď?

 

„Proste a bude Vám dané“  ...to čo Vám môžem povedať je, že o  pár mesiacov za odpoveďou odchádzam na študijný pobyt do zahraničia.

 

Výborne, môžem sa teda takto verejne uistiť, že po príchode zo zahraničia, mi odpoviete aj na poslednú nezodpovedanú otázku?

Samozrejme, doteraz som sa vždy ochotne podelila o poznatky, ktoré mi boli dané, ale iba s s ľuďmi, ktorí o toto poznanie naozaj stáli.

 

 

 

 

... a vraj neliečiteľná choroba

 

... dnes vošla do ambulancie MUDr. Nagyovej  21 ročná pacientka s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom. Lekári klasickými vyšetreniami nevedeli zistiť príčinu bolesti. Zo strany lekárov sa dokonca objavili špekulácie, že dievča simuluje. Diagnostika podľa doktora Volla zistila, že bolesti sú spôsobené reziduami vírusovej infekcie na pečeni, po žltačke, ktorú pred časom prekonala.

 

Reinhold Voll bol nemecký lekár, ktorý objavil metódu ako spojiť poznatky starovekej čínskej medicíny s poznatkami súčasného lekárstva. Predpokladal, že človek má akési signalizačné zariadenie, ktorým organizmus informuje, že v tele došlo k nejakej poruche. Na základe Vollových poznatkov Ing. Můler zostrojil prístroj, ktorý dokáže na pokožke merať elektrické potenciály v akupunktúrnych bodoch. Vďaka tomuto prístroju je možné presne zistiť, KDE je porucha v organizme, Čo ju spôsobuje a AKO ju možno liečiť.

 

Pomocou prístroja EAV (elektroakupunktúra podľa dr.volla) diagnostikuje aj známa súkromná lekárka MUDr. Danica Nagyová, ktorá sa už dvanasť rokov venuje svojím pacientom alternatívnym spôsobom liečby. Vyštudovala lekársku fakultu na UPJŠ v Košiciach, neskôr pôsobila vo Fakultnej nemocnici na Geriatrickej klinike a sedemnásť rokov pôsobila ako psychiater v rôznych liečebných zariadeniach. Naposledy ako primárka ambulantného oddelenia psychiatrie v Jihlave v ČR.

Po tejto anabáze ju vraj vyššie riadenie osudových síl priviedlo k fascinujúcej imunoregulačnej liečbe, ktorá rozpoznané infekcie dokáže ľahko vyliečiť, a to nosodami – liečebnými prostriedkami, ktoré ma p. doktorka ako jediná k dispozícii. Má totiž výhradné zastúpenie na dovoz imunoregulačných vakcín pre slovenskú republiku.

 

V tejto dobe objavovania zázrakov, či už kôli tomu, že sme sa ocitli vo veku Vodnára, alebo preto, lebo sme v čase v ktorom sa viac pýtame a tým pádom dostávame viac odpovedí, vychádza na povrch problematika už dlhšie komunikovanej témy alternatívnej medicíny.

Aj ja ako novinár kladiem rôzne otázky a som rada, že sa aspoň o časť zaujímavých  odpovedí môžem s vami podeliť.

 

Prečo ste sa rozhodli študovať psychiatriu?

 

Vždy ma zaujímala ľudská duša a vždy som tušila, že za informáciami, ktoré sú vyditeľné voľným okom sa skrývajú veľmi dôležité jemnohmotné informácie a premietajú sa do viditeľnej reality. Jednoducho povedané viditeľné symptómy a prejavy chorôb, môžu byť spôsobené neviditeľnými podnetmi, ktoré je nutné vypátrať.

 

Ako a kde ich chcete vypátrať?

 

Vo svojej praxi som po nich pátrala v ľudskej duši. Prišla som na to, že mnohé fyzické ochorenia, sú spôsobené duševnými útrapami. A ako také som ich začala aj liečiť. Moje úsilie však bolo bezzubé. A akokoľvek som sa snažila ľudské utrpenie odstrániť, zo svojej pozície psychiatra, som to nedokázala. Aj keď mi pomáhala psychofarmakoterapia, ktorá pôsobila na povrchu, čiže tlmila ľudské trápenie, v skutočnosti nič neriešila a po doužívaní liekov sa väčšine prípadov zdravotné ťažkosti opäť vrátili.

 

Ak teda tomu správne rozumiem...

 

...Áno, rozumiete tomu správne, v pozícii lekára – psychiatra a neskôr primárky ambulantnej psychiatrie som nemohla vykonávať svoju prácu tak, aby ma tešila a uspokojovala. Málo kto vie, že vedľa oficiálneho spôsobu liečby, ktorý v sebe zahŕňa používanie chemických liekov a antibiotík existuje aj alternatívny spôsob liečby, ktorý môže byť minimálne rovnako účinný ak nie účinnejší.

 

Takže to bol dôvod, prečo ste sa vzdali postu primárky a otvorili si súkromnú ambulanciu založenú na prírodných, alebo alternatívnych princípoch?

 

Áno, Hipokratová prísaha, prikazuje zasvätiť svoj život podľa vlastných síl a svedomia, úžitku chorým. Chcela som efektívne pôsobiť, nie na povrchu ľudských bolestí odstraňovaním symptómov, ale hľadať príčinu ochorení, teda liečiť kauzálne (príčinne). Keď som tú príčinu nedokázala zachytiť v ľudskej duši, začala som ju hľadať na jemnej úrovni ľudského tela a to v elektromagnetických potenciáloch, ktoré vyžaruje každé ľudské telo a na ktoré EAV prístroj veľmi citlivo reaguje.

 

Ak nepoužívate chemické lieky, čím teda pacientov liečite?

 

Liečim účinnými imunoregulačnými vakcínami, ktoré vyrába už štvrtá generácia nasledovníkov Dr.Volla a bylinnými esenciami, ktoré zvyšujú imunitu, ktoré sama vyrábam a mám ich patentované.

 

O aké bylinné esencie ide?

 

Vytvorila som bylinné esencie z rôznych bylín, ktoré majú výsokú účinnosť, pôsobia synergicky a pri potlačovaní baktérii, vírusov a parazitov vykazujú vinikajúce výsledky. Pôsobia tiež ako prevencia nádorových ochorení.

 

Takže konečne liečite podľa vlastných síl a svedomia?

 

(úsmev) ... aj keď ma moja liečba veľmi dobré výsledky, nie som úplne spokojná.

Mojím vnútorným presvedčením je, že človek by mal prežiť svoj život v perfektnom zdraví. Nemôžem sa uspokojiť iba s tým, že dokážem navodiť imunitné reakcie proti baktériám a vírusom, ktoré naše telo napadajú. Aj keď je to vlastne doména mojej súčasnej liečby, čaká ma ešte úloha zistiť dôvod, prečo sa to tak deje.

 

Pani doktorka a nemyslíte si že je to trochu trúfalé?

 

Možno je, ale keby som nevedela kde mám hľadať odpoveď, nehovorila by som o tom.

 

Kde teda budete hľadať odpoveď?

 

„Proste a bude Vám dané“  ...to čo Vám môžem povedať je, že o  pár mesiacov za odpoveďou odchádzam na študijný pobyt do zahraničia.

 

Výborne, môžem sa teda takto verejne uistiť, že po príchode zo zahraničia, mi odpoviete aj na poslednú nezodpovedanú otázku?

Samozrejme, doteraz som sa vždy ochotne podelila o poznatky, ktoré mi boli dané, ale iba s s ľuďmi, ktorí o toto poznanie naozaj stáli.