Ďalší lekári


KARDIOMED s.r.o.

Lučenec


Interné ambulancie

Kardiológia

Kardiológia je odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá diagnostikou a terapiou ochorení srdca. Táto oblasť zahŕňa diagnostiku vrodených srdcových porúch, ischemickej choroby, srdcové zlyhania a ostatné choroby srdca. Špecialistom tohto odboru je kardiológ. Kardiovaskulárny systém je jeden z dôležitých kontrolných systémov v ľudskom tele. Kľúčovú úlohu má vo výžive buniek a krvnom obehu. Pacienti, ktorí sú v starostlivosti kardiológa by mali dbať na jeho rady a poučenia, to znamená, aby sa liečili aj keď momentálne nemajú žiadne ťažkosti. Napríklad, keď má pacient v priebehu liečby normálny tlak, neznamená to, že je vyliečený, ale je to len výsledok správnej liečby. Súčasťou vyšetrení v kardiologickej ordinácii je urobenie EKG, záťažové vyšetrenie (bicyklová ergometria), vyšetrenie ECHO, vyšetrenie SKG a vyšetrenie CT. Bicyklová ergometria - robí sa na ergometri, čo je v podstate obdoba rotopéda. Počas vyšetrenia je pacientovi zvyšovaná záťaž, čo sa rovná šliapaniu do kopca. Za pomoci elektród, ktoré má pacient na hrudníku, je monitorovaný jeho stav. Lekár sleduje jeho EKG krivky na obrazovke a súčasne je pacientovi meraný tlak. Samotné vyšetrenie trvá cca 15 minút. Po ukončení záťaže pacient ešte asi jednu minútu sedí na bicykli a ďalších 5 minút odpočíva na ležadle a je monitorovaný. Následne je mu opäť zmeraný krvný tlak. Pokiaľ je všetko v norme môže pacient odísť domov. Vyšetrenie a diagnostika v kardiologickej ordinácii. Vyšetrenie EKG – elektrokardiografia - tzv. „natáčanie srdca“ - pomocou krivky je zobrazovaná aktivita srdca. Najčastejšie sa využíva keď si pacient sťažuje na bolesť na hrudi, na dušnosť, závrate alebo búšenie srdca. Toto vyšetrenie pomôže odhaliť i prípadné zväčšenie jednotlivých srdcových oddielov, odchýlky od pravidelného rytmu, nedostatočnú výživu jednotlivých častí srdca alebo staršie poškodenia srdcového svalu. Vyšetrenie ECHO - je ultrazvukové vyšetrenie srdca. Je jednou zo základných metód používaných v kardiológii. Používa sa vo všetkých prípadoch, keď je potrebné monitorovať srdce v pohybe, overiť jeho schopnosť pumpovať krv, zistiť jeho rozmery alebo overiť stav chlopní. Vyšetrenie SKG – selektívna koronarografia - je kontrastné röntgenologické vyšetrenie vencovitých tepien, ktoré zásobujú srdce. Používa sa pri podozrení na zúženie alebo uzáver vencovitých tepien. Hlavným dôvodom vyšetrenia je ischemická srdcová choroba (námahové bolesti na hrudi, infarkt myokardu). Pri vyšetrení sa zistí: priebeh a priesvit vencovitých tepien, ich zúženie, počet a umiestnenie postihnutých tepien. Vyšetrenie CT – počítačová tomografia – tzv. „tunel“ - toto vyšetrenie sa radí medzi röntgenologické vyšetrenia, umožňuje za pomoci röntgenových lúčov snímanie z niekoľkých rôznych strán naraz. Počítačová tomografia má veľké rozlíšenie. Moderné prístroje umožňujú vďaka špeciálnemu softwaru vedľa klasických rezov zobraziť i trojrozmerné modely srdca a jeho ciev, čo prispieva k lepšej priestorovej orientácii. Pri vyšetrení leží pacient na lôžku na chrbte na vyšetrovacom stole. Do žily na paži dostane kanylu, ktorá umožní podanie kontrastnej látky. Potom stôl vojde do prstenca CT prístroja. V priebehu vyšetrenia stačí len pokojne ležať. CT vyšetrenie je úplne bezbolestné. Trvá približne 20 minút. Výsledky vykonaných vyšetrení umožnia naplánovať ďalší liečebný postup.