TOP lekári

Vyberte si z aktuálnej ponuky špecializovaných lekárskych pracovísk a zverte svoje zdravie do rúk ozajstných odborníkov.

MUDr. Moderný Lekár 123

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

Ďalší lekári


MUDr. Martin Mrázik

Piešťany


Plastická chirurgia

DM - ORL, s.r.o.

Tvrdošín


ORL - ušné, nosné, krčné

MUDr. Petr Kuník

Fiľakovo


ORL - ušné, nosné, krčné

MUDr. Jaroslav Neupauer

Spišská Nová Ves


ORL - ušné, nosné, krčné

MUDr. Gabriel Földi - HUMAX, s.r.o.

Levice


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

ORL - ušné, nosné, krčné

ORL - ušné, nosné, krčné Otorhinolaryngológia, skrátene ORL, je chirurgický lekársky odbor, ktorý sa špecializuje na diagnózu a liečbu chorôb ušných, nosných a krčných. Lekárov zaoberajúcich sa týmto odborom voláme otorhinolaryngológovia. Bežne používaná skratka ORL pochádza z gréckeho slova (otos = ucho, rhinos = nos, larynx = hrtan (krk/hrdlo), logos = veda). Doslovný preklad tejto skratky je teda náuka o uchu, nose a krku. ORL ordinácia ponúka pre dospelých aj detských pacientov liečbu ušných, nosných a krčných ochorení, liečbu porúch sluchu a rovnováhy. Medzi hlavné ochorenia patria zápaly v oblasti dutiny ústnej, krku a nosa, zápaly mandlí, vedľajších tvárových dutín a zápaly stredného ucha.K špecializácii ORL patrí tiež liečba ochorenia hlasivkového aparátu ako súčasť hrtanu.Menej časté, ale niekedy závažné ochorenia, ktoré sú na ORL liečené, sú poruchy sluchu.Sluch je viacej než iba časť zmyslového ústrojenstva, hrá dôležitú úlohu pri vytváraní osobnosti a ľudského chovania. Vďaka sluchu sa dá komunikovať, rozvíjať zručnosti a orientovať sa v prostredí. Sluchové vnímanie je jeden zo základných poznávacích procesov, súvisí tiež s myslením a rečou.Sluchové postihnutie človeka ochudobňuje nielen o svet zvukov, ale naviac ho vyraďuje zo siete medziľudskej slovnej komunikácie, lebo reč je jedným z najdokonalejších prostriedkov ľudskej komunikácie.Prístroje používané na vyšetrenie, ktoré je založené z pohľadu fyzikálneho princípu na zákonoch akustiky je napr. audiometer a ladička. Ladičky sú základnými zdrojmi akustického harmonického signálu. Medzi najčastejšie chirurgické zákroky, ktoré sú na ORL robené patrí operácia krku, predovšetkým štítnej žľazy. K bežne vykonávaným zákrokom sa radí punkcia nosných dutín. Preventívne vyšetrenie: Je zamerané na včasný záchyt prípadných nádorových zmien hrtanu, odhaľuje zhubné nádory hlavy a krku, medzi ktoré sa radia predovšetkým nádor hrtanu. Vyšetrenie je odporúčané všetkým osobám s podobnou rodinnou anamnézou. Preventívne vyšetrenie alergikov odhaľuje anatomické odchýlky ovplyvňujúce priechod vzduchu nosom alebo bakteriálne infekcie. Výsledky ORL sa potom stávajú vodítkom pre vyšetrenie alergiológom. Ordinácia ORL úzko spolupracuje s ostatnými odbormi ako je napr. chirurgia, neurológia, plastická chirurgia a pod.. Vyšetrenie na ORL býva pre pacientov spravidla nepríjemné, ale pod vedením odborníka sa pacient nemusí ničoho obávať.