Ďalší lekári


MUDr. Jozef Tkáčik

Brezno


Gastroenterológia

PANMED s.r.o.

Nové Zámky


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

Gastroenterológia

Je špecializované pracovisko, ktoré sa zaoberá gastroenterologickými chorobami. Gastroenterológia je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odborom v oblasti vnútorného lekárstva. Ordinácia vykonáva diagnostické a endoskopické vyšetrenia žalúdka, čriev, vrátane chorôb pečene, žlčníka, pankreasu, horného a dolného tráviaceho traktu. Tráviaci trakt je vstupnou bránou živín do tela. Tu je potrava premenená na látky, ktoré telo využíva ako zdroj energie. Jedná sa vlastne o trubicu tvorenú jednotlivými dutými orgánmi. Jej činnosťou je rozomletie potravy, vstrebávanie živín, ich premena na energiu a odstránenie nestrávených zvyškov von z tela. Základné metódy, ktoré sa v tomto odbore využívajú je gastroskopia a kolonoskopia. Gastroskopia je endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástorníka, robí sa pri podozrení na ochorenie týchto orgánov. Oproti röntgenovému vyšetreniu neprináša pacientovi záťaž žiarenia a je oveľa prehľadnejšia, lebo prináša priamy pohľad na chorý orgán. Výkon sa robí vždy na lačno a po podaní prípravku, ktorý zamedzí peneniu prehĺtaných slín v žalúdku. Kolonoskopia je vyšetrenie hrubého čreva, ktorému predchádza príprava, ktorej cieľom je dokonalá očista od stolice. Pred samotným výkonom je pacientovi podaná vnútrožilne injekcia a črevo je plnené oxidom uhličitým. Vyšetrenie sa rodí za pomoci prístroja, ktorý sa nazýva kolonoskop. Pacienti sa tohto vyšetrenia nemusia vôbec obávať, stačí len dbať na pokyny lekára, pokojne, pomaly a zhlboka dýchať.Príprava pacienta. Dôležité je, aby pacient bol zoznámený s významom, priebehom vyšetrenia, upozorniť ho na možnosť nepríjemného tlaku v žalúdku pri pohybe prístroja. Zodpovedať pacientovi prípadné otázky, zmierniť jeho prípadné obavy, oznámiť mu spôsob vykonania lokálnej anestézie, ktorá sa robí spravidla formou spreja. Pred zákrokom musia byť vyhotovené výsledky odberu krvi (sedimentácia, krvný obraz, trombocyty, eventuálne ďalšie vyšetrenia, ktoré lekár odporučí). Pacientovi musia byť zmerané a posúdené fyziologické funkcie. Rovnako musí byť upozornený na to, že 6-8 hodín pred zákrokom nesmie jesť, piť a fajčiť. Bezprostredne pred vyšetrením sa z úst vyberú rovnadlá, vyberateľné protézy a odložia sa okuliare. Potom je pacient spolu s dokumentáciou prevezený na endoskopickú sálu. .