Ďalší lekári


Harmonia SCM s.r.o.

Dudince


Praktický lekár pre dospelých

MEDI-AS, s.r.o.

Stupava


Očné ambulancie

Chirurgia

Chirurgia (cheirourgia : cheir – ruka, ergein - pracovať) Chirurgia je lekársky odbor liečiaci choroby a operatívnym spôsobom úrazy za pomoci inštrumentálneho ošetrenia. Pri úraze dochádza k mechanickému poškodeniu tkanív a orgánov. Spravidla k nim dochádza následkom pádu, nárazom alebo úderom predmetu. Poranenie ktoré vznikne môže byť zatvorené alebo otvorené. Medzi zatvorené zranenia patrí pomliaždenie, podvrtnutie, vykĺbenie alebo zlomenina - fraktúra, kedy sa kosť zlomí na niekoľko úlomkov. K chemickým úrazom dochádza najmä pri neopatrnej manipulácii s kyselinami a lúhmi. Medzi častými úrazmi sú tzv. domáce úrazy, ku ktorým dochádza pri domácich či rekreačných činnostiach. Bývajú to najčastejšie pády alebo úrazy pri záhradníčení. Pri športových úrazoch sa väčšinou jedná o poranenie končatín. Sú ale úrazy, ktoré vzniknú pri násilnej trestnej činnosti pri ruvačkách, pri použití bodnej alebo strelnej zbrane. Pred ošetrením v ordinácii strávi pacient určitú dobu v čakárni. Tento priestor má svojim spôsobom vplyv na pacienta, môže ho upokojiť ale aj rozrušiť. Dĺžka čakacej doby na ošetrenie alebo na chirurgický zákrok sa nedá nikdy presne naplánovať. Na ošetrenie čakajú nielen pacienti mobilní, ale tiež nemohúci na pojazdných vozíkoch alebo na lôžkach, ktorí prichádzajú na chirurgický preväz. Ani náhle príchody vozov RZP nie sú na chirurgii žiadnou výnimkou. Pre niektorých čakajúcich pacientov je stretnutie s bolesťou alebo závažným úrazom u druhého veľmi stresujúce. Časť pacientov po ošetrení čaká na odvoz sanitným vozidlom a práve táto doba je často zdrojom ich nespokojnosti. Pri vstupe do ordinácie sestra ukáže pacientovi, kam sa má posadiť. Okrem lekára a sestry by nemala byť v ordinácii prítomná iná osoba, ak si to pacient sám nepraje. Lekár zoznámi pacienta so zákrokom, ktorý bude vykonávať, vysvetlí mu, čo pacient bude pociťovať a ako dlho bude vyšetrenie alebo zákrok trvať. Pred každým chirurgickým zákrokom dá lekár podpísať chorému informovaný súhlas. Je to opatrenie, ktoré zdravotníci používajú, aby boli chránení a pacient spokojný, že sa s ním nedeje nič proti jeho vôli. Je ideálne, ak sestra a lekár počas výkonu s pacientom komunikujú, vytvorí sa tak odľahčená atmosféra a pacient lepšie spolupracuje. Na druhej strane je ale dôležité vycítiť, že pacient o komunikáciu nestojí, tento fakt je treba rešpektovať a do rozhovoru ho nenútiť. Pred chirurgickým zákrokom je pacient informovaný ako jednotlivé úkony budú na seba nadväzovať, že operačné pole bude zakryté rúškom, ktorého sa pacient počas výkonu nesmie dotýkať. Táto situácia býva pre mnoho pacientov náročná zvlášť pri ošetrení hlavy alebo tváre, lebo po dobu zákroku pacient stráca vizuálny kontakt s okolím. Navzdory pokrokom v modernej medicíne úrazy stále príliš často zanechávajú trvalé následky vo forme obmedzení hybnosti niektorej končatiny či ochrnutiu, keď dôjde k poraneniu chrbtice. Prevencia pred týmito úrazmi je ťažká a spočíva v dodržovaní odporučených zásad pre tú či onú aktivitu, najmä športovú. Pri športových aktivitách je dôležité a nutné zohriať organizmus pred aktivitou, lebo tak sa významne zníži možnosť poranenia svalov a väzov.