TOP lekári

Vyberte si z aktuálnej ponuky špecializovaných lekárskych pracovísk a zverte svoje zdravie do rúk ozajstných odborníkov.

MUDr. Moderný Lekár 123

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

Ďalší lekári


Onkológia

Onkológia Onkológia je odbor vnútorného lekárstva, ktoré sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a nechirurgickou liečbou nádorových ochorení.Onkologické ochorenie je skupina chorôb, ktoré sú charakteristické nekontrolovateľným rastom nádorového tkaniva. U každého človeka dochádza k neustálemu vzniku a zániku buniek, tento proces je v rovnováhe. Ak dôjde k porušeniu tejto rovnováhy a bunky sa nekontrolovateľne delia, vzniká tak nové tkanivo, ktoré sa nazýva nádor.Včasná diagnostika zhubného nádoru je prvoradým predpokladom úspešnej liečby. Zásady diagnostiky majú svoje zvláštnosti,ktoré závisia na stupni rozvoja malígneho (zhubného) procesu. Diagnostika a liečba zhubných nádorov je jedným z najaktuálnejších problémov súčasnej medicíny. Využitie trojrozmernej vizualizácie orgánov tkanív diagnostiku značne rozšírilo. Dnes sa už skutočne môže hovoriť o skorej diagnostike v prvotnom štádiu. Mnohé nádorové ochorenia sa dajú dnes celom vyliečiť u značnej časti chorých dávajú moderné liečebné metódy nádej na dlhodobú pokojovú fázu ochorenia s dobrou kvalitou života. Onkologická ordinácia je zameraná predovšetkým na: zdravotné prehliadky so zameraním na prevenciu zhubných nádorov mamologické vyšetrenie – vyšetrenie pŕs (u žien ale i u mužov) odbornú konzultáciu ohľadne nádorových ochorení Nádorové ochorenie sa objavuje i u detí, pričom najčastejším ochorením je akútna leukémia a nádory centrálneho nervového systému. Prejavy nádorových ochorení detského veku sú rôznorodé a stretnúť sa s nimi môže v ordinácii každý lekár. Správna diagnostika nebýva jednoduchá, základom zostáva starostlivá anamnéza a klinické vyšetrenie. Pri liečbe nádorov sa používa viacej metód a to podľa pokročilosti, veľkosti a umiestenia nádoru. Záleží tiež na veku pacienta a na jeho celkovom zdravotnom stave. Možnosti liečby sú: operácia, rádioterapia, chemoterapie či kombinácia týchto metód. Terapia v posledných rokoch pokročila a bolo dosiahnutého významného pokroku v oblasti liečby rakoviny. Zjednodušene povedané, nádej na vyliečenie je vyššia, čím skôr je diagnostikovaná. Najlepší variant je ochoreniu predchádzať a zamerať sa na prevenciu, než sa neskôr stretávať s liečbou a úskaliami, ktoré choroba prináša. Prevencia sa u rakoviny zameriava práve na rizikové faktory, ktoré podporujú vznik a rozšírenie choroby. Preto je veľmi dôležité dodržiavať konzumáciu vyváženej stravy, mať dostatočnú pohybovú aktivitu, snažiť sa vyhýbať stresovým situáciám, obmedziť konzumáciu alkoholu a nefajčiť.