Ďalší lekári


MUDr. Branislav Hyben

Dolný Kubín


Klinická imunológia

Klinická imunológia

Alergiológia a klinická imunológia je síce jeden odbor, ale má dve odbornosti a to klinickú a laboratórnu. Tie poskytujú pacientom s alergickými chorobami a poruchami imunity diagnostickú a liečebnú starostlivosť. V republike žije asi 30% alergikov a ľudí s rôznymi poruchami imunity, ktorí sú v starostlivosti odborníkov - lekárov, laboratórnych pracovníkov a sestier. Výskyt alergických chorôb sa odvíja jednak od ekonomickej úrovne spoločnosti, ale zvlášť závisí na hygienickej úrovni, ktorú spoločnosť má a aké vplyvy prispievajú k rozširovaniu alergií. S istotou je možné tvrdiť, že čím je vyššia civilizačná úroveň, tým sa v spoločnosti objavuje vyšší počet alergikov. Prispieva k tomu hlavne životné prostredie vo forme znečisteného ovzdušia. Alergia je i geneticky podmienená, to znamená, že sa dedí. Prevencia a včasná liečba alergických chorôb je veľmi dôležitá predovšetkým preto, aby sa včas táto choroba podchytila, čo je vždy efektívnejšie než následné liečenie. Prejavy choroby sú rôzne, patria sem určité druhy kožných ochorení, poruchy dýchacích ciest, čo sa prejavuje najmä dušnosťou, kašľom alebo nádchou. Alergické choroby sú v dnešnej dobe najčastejšou poruchou imunity a nie je žiadnym tajomstvom, že alergie trápia ľudskú populáciu od nepamäti. I keď sú choroby pomerne mladé, zato sa veľmi dynamicky rozvíjajú a to vplyvom technického pokroku. Postupom času sa mení i veková štruktúra pacientov a okrem detí, dospievajúcich a dospelých zisťujeme, že v alergiológii sa stále viacej s touto chorobou stretávajú ľudia v seniorskom veku. Kvalita zdravotnej starostlivosti má u nás pomerne vysoký štandard, diagnostika ochorenia je pomerne na vysokej úrovni a liečba sa výrazne zlepšila. Na trh prichádza väčší výber liečiv, ktoré pacientom umožňujú jednoduchšiu a komfortnejšiu liečbu. Základom správnej liečby alergie je stanovenie alergénov, ktoré vyvolávajú citlivú reakciu. Preto laboratórnym testom predchádza rodinná anamnéza. Cieľom je získať podrobné informácie o možných príčinách vyvolávajúcich vznik alergie. V niektorých prípadoch je možné pri rozhovore lekára a pacienta určiť diagnózu. Súčasťou je osobná, rodinná i pracovná anamnéza. Dôležitou úlohou je zistiť informácie o potenciálnych alergénoch, s ktorými pacient prichádza do styku v domácom prostredí, v zamestnaní ale i v rámci svojich koníčkov alebo záľub.