O spoločnosti

MediKom, s.r.o.

Autor: MediKom, s.r.o.

MediKom s.r.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré je reprezentované dvomi odbornými lekármi MUDr. Ferencom Baštrnákom, MUDr. Dušanom Podmanickým so…

Viac o autorovi

Do 30.11.2006 sme boli zamestnancami Všeobecnej nemocnice Komárno, Forlife n.o., kde sme na chirurgickej ambulancii – poradni endoskopických vyšetrení vykonávali jeden deň v týždni endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu., so zameraním na vyšetrenia a depistáž onkologických ochorení tráviaceho traktu.

 

Medikom s.r.o. prevádzkuje svoju činnosť v špičkovo zariadenej chirurgickej ambulancii, kde je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia, so zameraním na ochorenia tráviaceho traktu.

 

Vyšetrenia sú vykonávané vo svojej triede najmodernejším videoendoskopickým zariadením Fujinon 2200 s príslušenstvom. Na základe zmlúv so zariadením jednodňovej zdravotnej starostlivosti Sagax s.r.o.

 

Dunajská Streda a Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda sme schopní pacientom poskytnúť komplexný diagnostickoterapeutický servis (tzn. po diagnostikovaní príčin obtiaží zabezpečíme ako konzervatívnu tak aj chirurgickú liečbu v súlade s najnovšími poznatkami medicíny).