Pohľad na zdravie

MUDr. Juraj Šaling - 1. Hilarion s.r.o.

Autor: MUDr. Juraj Šaling - 1. Hilarion s.r.o.

Súkromnú chirurgickú ambulantnú prax vykonávame na základe licencie SLK a BBSK. Poskytujeme lekárske vyšetrenie akútnych i chronických stavov a…

Viac o autorovi

Zdravie z pohľadu tak často menovaných energií a informácií.

                Ak stav úplného zdravia, by sme zjednodušene definovali ako potrebu minimálnej energie na prevádzku ľudského organizmu, tela aj mysle, potom ZDRAVIE je stav s najnižšou mierou entropie. Ak v stave ťažkého ochorenia entropia narastá, potreba energií na zachovanie funkcií ľudského organizmu je ďaleko väčšia. Pričom najnižšiu potrebu energií na zachovanie funkcií potrebuje stav  so správne fungujúcim metabolizmom. Keď príjem a výdaj je v rovnováhe a táto harmónia dobre vyladeného nástroja prináša svojim súzvukom zdravie do všetkých oblastí a systémov ľudského tela.

                Ľudský organizmus má od prírody dané samoregulačné mechanizmy. Sú to mechanizmy, ktoré dokážu udržiavať rovnováhu v jednotlivých tkanivách, orgánoch a orgánových sústavách, tak napr. ak má organizmus väčší príjem vody (tekutín), obličky ju vylúčia, naopak ak je voda pod hranicou potreby organizmu, obličky ju zadržiavajú. Sú oveľa jemnejšie a účinnejšie svety strážcov harmónie a rovnováhy, je to svet hormónov, neuromediátorov a koniec koncov jemnučkých nervových spletí. Koniec koncov, resp. začiatok začiatkov je Láska, najväčšia harmónia na svete.

                Keďže, človek ako tvor boží, je obdarený vôľou a potrebou tvoriť, spotrebováva za tým účelom energiu. Myšlienky a hovorená reč, práca a konaný pohyb, všetko toto vzniká premieňaním prijímanej energie.

                Ak človek správne energie prijíma, spracováva ich a následne k blahu svojho okolia vydáva, tým viac sa môže dostať do stavu tzv. ľudského šťastia (plného fyzického aj telesného zdravia). Čím viac energie, človek potrebuje na to, aby zotrvával v stave zdravia, tým menej mu ostáva tvorivých síl, či fyzických, alebo duševných. V ťažkej chorobe človek prijíma energiu už len za účelom, aby sa jeho systémy nezrútili.

                Preto cieľom uzdravovania sú metódy a postupy, prinášajúce informácie a impulzy, ktoré zvyšujú mieru usporiadanosti organizmu, či na telesnej alebo duševnej úrovni. Zvýšená miera samoregulácie zabezpečuje vyššiu mieru harmónie, rovnováha znižuje potrebu energie pre potreby seba samého. Tak sa človek môže cítiť plný tvorivých síl. Väčšina liečebných postupov v pravom zmysle slova, prináša informáciu, ktorá je pre organizmus zrozumiteľná, dokáže ju prijať a na základe tejto informácie nastupuje „poriadok“ teda harmónia.

                Ak nastáva potreba pomoci v stave choroby, je dobré presne určiť, či sa jedná o liečebný impulz alebo terapeutický postup, zabezpečujúci vplyv zvyšujúci mieru rovnováhy a zvyšujúci mieru samostatného udržiavania tejto rovnováhy. Liečený proces premeny, teda metabolizmus postupne sa čistiacim „spaľovaním“  znižuje spotrebu energie a prebytok tejto energie človek potom cíti ako prebytok síl daných mu k životu. Takto pôsobia liečebné efekty.

                Iný druh pomoci, je protetika, keď amputovaná končatina je nahrádzaná protézou, keď neschopnosť samostatne myslieť je nahradená príkazom. Keď neschopnosť zvýšiť činnosť vlastných mechanizmov udržiavajúcich rovnováhu, vytvára potrebu užiť „zdravie zabezpečujúcu“ tabletku, najlepšie denne a do smrti. Veď v dnešnom čase krízy, je farmakoprotetika najväčšou istotou.

                Čo tak zatúžiť po harmónii, bez protetických pomôcok, či už mentálnych, alebo fyzických?

S pozdravom MUDr. Juraj Šaling

www.1.hilarion.sk