Ďalší lekári


MEDIMIRA s.r.o.

Trnava


Rehabilitační lekári

MUDr. Mojmír Kvačala

Pezinok


Rehabilitační lekári

Rehabilitační lekári

Rehabilitační lekári Význam slova rehabilitácia je prevzatý zo stredovekej latiny, rehabilitatio = obnovenie, čo znamená snahu navrátiť poškodené zdravie človeka do predošlého telesného stavu. Rehabilitácia chorých ľudí predstavuje koordinovanú činnosť zdravotníckych pracovníkov a ich snahu znovu začleniť chorého, ktorý je postihnutý úrazom alebo chorobou, do aktívneho spoločenského života. V rámci zdravotníctva je rehabilitačný proces označený ako liečebná rehabilitácia. To znamená, že sa jedná o medicínsky odbor, ktorý je prepojený s množstvom ďalších lekárskych odborností. Jedná sa teda o komplex medicínskych, preventívnych, diagnostických a terapeutických opatrení smerujúcich k obnoveniu maximálnej funkčnej zdatnosti človeka postihnutého na zdraví. S využitím metód liečebnej rehabilitácie dochádza ku skvalitneniu pohybového aparátu a ku zníženiu bolesti. Do rehabilitačnej ordinácie prichádzajú pacienti s problémami pohybového ústrojenstva, ktoré patrí medzi veľmi časté ochorenie medzi ľuďmi akéhokoľvek veku. Na vzniku tohoto ochorenia sa podieľajú tieto faktory: zhoršenie krvného zásobovania platničiek v dôsledku nielen veku ale i fajčenia mechanické preťažovanie - jednostranná fyzická námaha úrazy chrbtice genetické vplyvy niektoré druhy chorôb Z prostriedkov fyzikálnej liečby sa dá pri ochorení chrbtice využívať mechanoterapia, čo sú aktívne a pasívne pohyby tela alebo masáže či ultrazvuk. Pred samotným vyšetrením je dôležité urobiť anamnézu pacienta a to ako osobnú, tak i rodinnú v prípade, že sa jedná o dospelého pacienta, lekár zisťuje aj anamnézu pracovnú. Vyšetrenie pacienta je robené počúvaním, poklepom, kontroluje sa pohyblivosť jednotlivých úsekov chrbtice, hybnosť končatín, vyšetrenie chôdze naboso, po špičkách, po pätách, dozadu i so zavretými očami. Po uskutočnenom vyšetrení je pacientovi naordinovaná liečebná rehabilitácia a to podľa druhu ochorenia. Najčastejšie je využívaná Vojtova metóda, ktorá zahŕňa diagnostiku a terapiu hybných porúch. Súčasťou diagnostiky hybnej poruchy je i vyšetrenie polohových reakcií, vyšetrenie reflexov a kineziologický rozbor. Vojtova metóda je náročná a má šancu na úspech len vtedy, keď sa cvičí presne a pravidelne. Pravidelne sa musí cvičiť preto, aby časom telo samo automaticky robilo pohyby, ktoré sa aktivujú práve cvičením. Dávka cvičenia závisí na veku. Pravidelným cvičením v domácim prostredí sa dá docieliť väčšieho a dlhšie trvajúceho výsledku. Doporučené všeobecné zásady cvičenia: vždy začínať cvičenie najskôr preťahovaním, event. automobilizačným, až potom zaradiť posilňovacie cviky postupovať od ľahkých cvikov k náročnejším medzi namáhavými cvikmi odpočívať a úplne relaxovať svalstvo nezabúdať na pravidelné dýchanie cviky robiť ťahom a pomaly, nie švihom necvičiť cviky, ktoré vyvolávajú bolesť necvičiť po jedle každý cvik opakovať najmenej 5 krát, nie však do únavy cvičiť pravidelne, často aj viackrát denne zvlášť u opakujúcich sa problémoch