Ďalší lekári


Ortopédia

Je zameraná na diagnostiku a liečbu stavov po úrazoch a vád pohybového ústroja. Najväčší počet porúch, ktoré sú predmetom liečby, postihnuté kĺby, chrbtica a končatiny. Aj bolesť kĺbov môže negatívne ovplyvniť aktívnu časť života. Najľahšou formou ochorenia sú blokády, ktoré vznikajú u ľudí, ktorí sú nútení, zvlášť pri zamestnaní, dlhú dobu sedieť alebo zotrvávať v neprirodzenej polohe. Správna analýza poznatkov zistených pri vyšetrení umožňuje stanovenie diagnózy a určiť liečebný postup. Postup pri ortopedickom vyšetrení: anamnéza, klinické vyšetrenie, paraklinické vyšetrenie (RTG, sonografia, CT, termografia a pod.), astroskopické vyšetrenie (endoskopická metóda určená na priame vyšetrenie vnútrokĺbových štruktúr). Pri získavaní anamnézy je dôležité vytvoriť atmosféru dôvery pacienta k lekárovi, ktorá je tiež jedným z predpokladov úspešnej liečby. Lekár sa spytuje na závažné ochorenia, ktoré pacient prekonal, aké užíva lieky, na výskyt alergie, či má škodlivé návyky ako je fajčenie, alkohol a pod.. I údaje o profesii môžu pomôcť pri objasnení príčin ortopedických ťažkostiach. Najčastejšie príznaky, ktoré pacienta k ortopédovi privádzajú, sú bolesti v oblasti pohybového aparátu, porucha funkcie pohybového aparátu, ale sú to i rôzne kozmetické vady ako je deformita končatiny prstov, nerovnaká dĺžka končatín, malý telesný vzrast a pod.. Do ortopedickej ordinácie privádzajú ľudí aj rôzne obavy z poruchy funkcie pohybového ústrojenstva alebo straty schopnosti vykonávať svoje zamestnanie či športovú činnosť. Pacient je vyšetrovaný už pri vstupe do ordinácie, než by si to sám uvedomil. Lekár si všíma jeho chôdzu, spôsobu vyzliekania, kde pri ťažkostiach môže ísť o poruchu funkcie určitého kĺbu. Ortopéd posudzuje držanie tela a zisťuje prípadné asymetrie, ako je napr. zakrivenie chrbtice, hodnotí tvar nohy, klenbu, postavenie palcov a prstov na nohách. Klinické vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie pohľadom (aspekciou), vyšetrenie hmatom (palpácia), vyšetrenie poklepom (perkusia), vyšetrenie počúvaním (auskultácia), meranie dĺžky a obvodu končatín, vyšetrenie kĺbovej pohyblivosti (goniometria) a svalový test. Väčšina pacientov vyhľadá odbornú pomoc ortopéda až pri vyskytnutí sa určitých príznakov a bolestí. Práve príznaky a príčiny hrajú dôležitú rolu pri diagnostike a liečebnom postupe. Podľa dostupných štatistík má ortopedické ťažkosti každý štvrtý pacient, ktorý navštívi svojho praktického lekára.