TOP lekári

Vyberte si z aktuálnej ponuky špecializovaných lekárskych pracovísk a zverte svoje zdravie do rúk ozajstných odborníkov.

MUDr. Moderný Lekár 123

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

Ďalší lekári


MV GYN.POR s.r.o.

Hnúšťa


Detská kardiológia

Detská kardiológia

Odbor detská kardiológia sa zaoberá chorobami srdca detí a dospievajúcej mládeže. Mnoho detí sa rodí s rôznymi srdcovými chybami. Niekedy stačí tieto deti len pozorovať, inokedy je potrebná operácia. Často trpia arytmiami, ktoré môžu byť rovnaké ako u dospelých a rovnako tak môžu byť nebezpečné. Veľkým pomocníkom v tomto odbore je echokardiografia, na jej základe sa často zo sledovania vylučujú už celkom zdravé deti. Rad dospievajúcich je postihnutý vysokým tlakom, nebýva to len dedičnosťou, ale hlavne zlou životosprávou. Detská kardiologická ordinácia vykonáva diagnostiku a liečbu srdcových chorôb detí od najútlejšieho veku do 19 rokov, EKG vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie srdca, monitorovanie tlaku pomocou tlakového prístroja Holter, ktorý monitoruje krvný tlak po celých 24 hodín. Vrodené srdcové chyby, detí tvoria najpočetnejšiu skupinu. Starostlivosť o ne je celoživotná. Väčšina detí s vrodenou srdcovou chybou sa rodí s normálnou pôrodnou hmotnosťou, prvé príznaky sa objavujú skoro po narodení a tie sa napríklad prejavujú tým, že dieťa ostatným v pohybových hrách nestačí, lebo choré srdce nemôže zaisťovať dostatočnú cirkuláciu krvi po tele, čo vedie k nahromadeniu tekutín, vznikne tlak na pľúcach, skráti sa dych a dieťaťu sa tak nedostáva energia. Pražská nemocnica Motol predstavila novú metódu pri vyšetrení srdca detí. Využitie tejto metódy umožní lekárovi detailný pohľad na srdce, vďaka čomu ľahšie odhalí jeho chyby. Nový program pre magnetickú rezonanciu pomáha naplánovať operáciu a ako pri nej postupovať. Táto metóda je úplne bezbolestná, deti ju môžu absolvovať i opakovane. Pohybové aktivity majú pre deti s kardiovaskulárnym ochorením mimoriadny význam ako z hľadiska fyzického, tak aj z psychosociálneho. Primeraná fyzická záťaž umožňuje deťom fyziologický rozvoj a má aj veľmi dôležitú výchovnú zložku. Pohybom a rekreačnou športovou aktivitou získava dieťa charakterové vlastnosti ako je odvaha a sebavedomie. Z tohto pohľadu je tak zrejmé, že vrodené srdcové chyby by mali byť skorigované operáciou včas, aby sa dieťa mohlo čo najskôr zapojiť do týchto aktivít ako ostatné zdravé deti. Odporučenie pre pohybovú aktivitu a športovanie detí s kardiovaskulárnym ochorením je individuálne podľa stanovenej diagnózy. Rovnako tak platí, že i po úspešných zákrokoch je dôležitá kontrola nad pohybovými a športovými aktivitami, ktorých sa deti zúčastňujú.