Ďalší lekári


Pohotovosť pre dospelých Brezno

Brezno


POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

Pohotovosť pre dospelých Detva

Detva


POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

Pohotovosť pre dospelých Krupina

Krupina


POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

Pohotovosť pre dospelých Poltár

Poltár


POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

Pohotovosť pre dospelých Revúca

Revúca


POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

Pohotovosť pre dospelých Zvolen

Zvolen


POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

Pohotovosť pre dospelých Ilava

Ilava


POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH Každý pacient, u ktorého dôjde k náhlej zmene zdravotného stavu alebo k zhoršeniu priebehu ochorenia mimo bežné ordinačné hodiny lekárov, má možnosť vyhľadať pohotovostnú službu. Lekárska služba prvej pomoci slúži k ošetreniu neodkladných stavov, ktoré nie je možné odložiť na dobu pravidelnej prevádzky ordinácie praktických lekárov. Lekárska pohotovostná služba poskytuje služby v nevyhnutnom rozsahu ambulantnej starostlivosti a pokiaľ stupeň postihnutia nevyžaduje zásah Zdravotníckej záchrannej služby.V naliehavých prípadoch ako sú napr. závažné postihnutie zdravia, náhle vzniknuté ochorenia, úraz, náhle vzniknutá intenzívna bolesť, sa o pacientov postarajú záchranári Zdravotníckej záchranné služby. Lekárska služba prvej pomoci nie je určená pre bežné vyšetrovacie alebo liečebné výkony a v žiadnom prípade nie je určená pre poskytnutie starostlivosti pri stavoch, ktoré bezprostredne ohrozujú život postihnutého, prípadne môžu viesť k prehlbovaniu chorobných zmien a náhlej smrti, alebo spôsobí bez rýchleho poskytnutia odbornej rýchlej pomoci trvalé chorobné zmeny, pokiaľ pôsobí náhle utrpenie a náhlu bolesťči zmeny v chovanie a jednania postihnutého, ktoré ohrozujú jeho samotného alebo jeho okolie. V prípade nutnosti však personál pohotovostnej služby poskytne potrebnú odbornú prednemocničnú pomoc v rozsahu, ktorý vyžaduje stav postihnutého a urýchlene zabezpečenie jeho odovzdanie zdravotníckej záchrannej službe, ktorá ho dopraví na príslušné oddelenie nemocnice. Častými návštevníkmi lekárskej pohotovosti sú ľudia, ktorých prekvapia žalúdočné problémy, žlčníkové záchvaty, žlčníkové koliky, bolesti v krku, chrípky a pod.. Prichádzajú aj ľudia s najrôznejšími úrazmi, ktoré si privodia priamo doma, pri záhradkárčení alebo pri športe.Poslednou dobou narastajú i úrazy spôsobené v alkoholickom opojení a podľa dostupných štatistík sú tieto úrazy mnohokrát zrovnateľné i so silvestrom. Zriaďovateľom lekárskej pohotovosti býva štátna alebo súkromná nemocnica, zdravotnícke zariadenie, súkromné polikliniky i ostatné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v kompetencii mesta alebo obcí. Choroby a zdravotné problémy si nevyberajú deň ani hodinu, nikdy nikto nevie, kedy ho táto nepríjemnosť môže prekvapiť a kedy bude potrebovať akútnu pomoc lekára. Preto by každý mal poznať miesto najbližšej lekárenskej pohotovosti vo svojom okolí. Túto možnosť ponúka:http://www.zdravotniregistr.cz/dle-vykonu/pohotovost-dospeli.