Ďalší lekári


Reumatológia

Reumatológia je odbor interného lekárstva, ktorý sa zaoberá chorobami pohybového ústrojenstva. Lekár-reumatológ robí diagnostiku zápalových, metabolických a degeneratívnych ochorení kĺbov, svalov a šliach. Pacienti, ktorí do reumatologickej ordinácie prichádzajú s bolesťami, s obmedzením hybnosti a s tuhnutím kĺbov sú sledovaní po celú dobu liečby. Napriek tomu, že sa väčšinou jedná o nevyliečiteľné choroby, snahou reumatológa je nasadenie vhodnej liečby, zmierniť bolesti chorým. Dôležitá je však včasná a dostatočne dôrazná terapia, ktorá môže priebeh choroby zastaviť alebo aspoň výrazne spomaliť. Príkladom môže byť Bechterevova choroba, čo je chronické zápalové ochorenie chrbtice a kĺbov.Rozvoj choroby je postupný a trvá veľa rokov, než dôjde do konečného štádia, kedy má chrbtica charakter tuhej neohybnej tyče. Dlhodobá starostlivosť je venovaná i pacientom, ktorí trpia reumatoidnou artritídou, psoriatickouartritídou a ďalšími vzácnejšími zápalovými reumatickými chorobami. Reumatologické vyšetrenie - vyšetreniu predchádza rodinná a pracovná anamnéza. Pri rodinnej anamnéze lekár vychádza zo zdravotných údajov nielen pacienta, ale i jeho rodiny. Pri hodnotení rodinnej anamnézy sa získava komplexný prehľad o ochoreniach v niekoľkých generáciách. Pracovná anamnéza obsahuje dôležité informácie o súčasnom a predchádzajúcom zamestnaní. Môže byť cenným vodítkom pri hodnotení rizikových faktorov niektorých ochorení. Fyzikálne vyšetrenie pohybového ústrojenstva sa robí hmatom, ďalej sa posudzuje rozsah aktívneho a pasívneho pohybu kĺbu, pri vyšetrení chrbtice sa hodnotí hybnosť jednotlivých oblastí chrbtice. Vyšetrenie kĺbov sa robí nebolestivo ultrazvukom, umožňuje zobraziť mäkké tkanivo pohybového aparátu (šľachy, väzy, kĺbové puzdro a ďalšie štruktúry), trvá približne 15- 30 minút v závislosti na počte vyšetrovaných oblastí. Vyšetrenie RTG – na röntgenových snímkach je možné zisťovať postupujúce poškodenie chrbtice a kĺbov, sú na nich vidieť deformity a výrastky, ktoré spôsobujú bolesti. Počítačová tomografia (CT) sa používa pri zobrazení štruktúr, ktoré nie sú na röntgenovom snímku dostatočne zreteľné, magnetická rezonancia slúži na zobrazenie mäkkých štruktúr. Pri laboratórnom vyšetrení krvi sa podľa najrôznejších parametrov v odobranej krvi zisťuje prípadná odchýlka od normy. Zvlášť dôležité je v krvi stanoviť zápalové ukazovatele. Reumatologická liečba - terapiu reumatológ vo svojej ordinácii nerobí, ale po vyšetrení svojich pacientov posiela na rehabilitačné pracovisko, kde je pre každého pacienta vypracovaný komplexný rehabilitačný plán a naordinované vhodné kombinované liečby podľa aktivity ochorenia.