Chrápanie, vysoký tlak a srdcovocievne ochorenia

Buona Notte s.r.o., Spánkové laboratórium

Autor: Buona Notte s.r.o., Spánkové laboratórium

Profil spoločnosti Spoločnosť BUONA NOTTE sa zaoberá diagnostikou spánkových porúch dýchania, prejavom ktorých sú chrápanie a prestávky v dýchaní -…

Viac o autorovi

 

Organizmus človeka má dobré kompenzačné schopnosti, ale postupom času nestačia. Cievy následkom desaturácie trpia, zužujú sa a vzniká vysoký krvný tlak. Ten má vplyv na celý srdcovocievny systém, nesie so sebou celú škálu ochorení kardiologického charakteru.

Štatistiky udávajú, že viac ako jedna tretina pacientov so spánkovými poruchami dýchania má vysoký krvný tlak. Neraz sa vyskytuje už v pomerne mladom veku, u ľudí vo veku 35-38 rokov. A naopak, pacienti liečení na hypertenziu majú vo viac ako jednej tretine sledovaných prípadov spánkové poruchy dýchania.

Ischemická choroba srdca , infarkty myokardu a náhle cievne mozgové príhody sú taktiež dôsledkom nedostatočného nasýtenia krvi kyslíkom pri spánkových poruchách dýchania.

Nedostatok kyslíka prináša poruchy rytmu srdca. Sú popísané prípady, kedy bol pacient indikovaný na kardiostimulátor. Napriek doporučenej liečbe pokračovali nálezy porúch rytmu srdca a až po liečbe pretlakovou terapiou sa stav stabilizoval.