Ďalší lekári


STARZYK s.r.o.

Šurany


Diabetológia

MUDr. Marta Repková - MARTMED s.r.o.

Galanta


REGISTRUJEME NOVÝCH PACIENTOV

Diabetológia

Diabetológia Do diabetologickej ordinácie dochádzajú pacienti s ochorením diabetes. Jedná sa o chronické ochorenie a dosiaľ nie je vyliečiteľné. Vo svojich dôsledkoch spôsobuje závažné komplikácie, ktoré zhoršujú kvalitu života týchto chorých osôb a značne sa podieľajú i na ich úmrtnosti. Cieľom liečby diabetu je zabrániť vzniku či spomaliť vývoj týchto komplikácií. Pacienti s chorobou diabetu sú sústreďovaní do diabetologických ordinácií, ktoré zaisťujú farmakologickú liečbu a liečebný režim, ktorý musia tieto choré osoby dodržovať. Typická pre toto ochorenie je hyperglykémia, čo je definované ako zvýšenie cukru nad normu. U diabetikov sa často prejavuje zvýšená hladina ako nalačno, tak po jedle. Tieto osoby sú celoživotne závislé na podávaní inzulínu. Medzi hlavné príznaky tohto ochorenia patrí smäd a únava. K určeniu diabetu vedú niekedy i príznaky, ktoré zdanlivo nesúvisia s cukrovkou. Sú to kožné zápalové ochorenia, infekcie močových ciest, poruchy zraku a pod.. Diagnostika diabetu je v súčasnej dobe založená na vyšetrení koncentrácie glukózy v žilovej plazme. K stanoveniu diagnózy diabetu nemožno použiť hodnoty, ktoré sú zistené pri meraní glukomerom alebo inými alternatívnymi metódami. Glukomer je prístroj, ktorý majú pacienti na základe odporučenia diabetológa k dispozícii v domácom prostredí. Hladinu glukózy v krvi je možné stanoviť z kvapky krvi odobranej z posledného článku prstu. Pri podozrení na diabetes je nutné potvrdiť diagnózu postupom podľa štandardu SDS. Pre jednoznačné stanovenie diagnózy sú používané laboratórne metódy, pri ktorých sa skúma hladina glukózy v krvi, respektíve v plazme. Na začiatku liečby diabetu sú stanovené režimové opatrenia (úprava životosprávy za účelom zníženia hmotnosti, zvýšenia fyzickej aktivity a zákaz fajčenia). Spolu s režimovými opatreniami je vykonávaná farmakologická liečba, s ktorou začne ihneď po stanovení diagnózy. Pacientom sú podávané antidiabetiká, čo sú látky s hypoglykemizujúcim účinkom a pre ich nasadenie musí byť zachovaná vlastná sekrécia inzulínu. Okrem vlastnej liečby diabetu sa rovnako intenzívne liečia pridružené choroby. Cieľom je dosiahnuť optimálnych hodnôt glykémie a zníženie rizík tohto ochorenia. Diabetes je označovaný za civilizačné ochorenie, je to ochorenie celospoločenské a súvisí so životným štýlom ľudí.