Mýty okolo hormonálnej antikoncepcie

MUDr. Moderný Lekár 123

Autor: MUDr. Moderný Lekár 123

V Ordinácii Praktik 123 s.r.o. Vás víta MUDr. Moderný Lekár.  Naša ordinácia sa nachádza v Bratislave v Rači na frekventovanej ulici Dopravnej 21.…

Viac o autorovi

1) Hormonálna antikoncepcia je neprirodzená a nebezpečná

Hormóny v antikoncepčných prípravkoch síce nie sú látky telu vlastné, ale svojím chemickým zložením sa im veľmi podobajú. Ich vzájomný pomer je niekedy dokonca výhodnejšie ako v prirodzenom cykle, a tak môže mať užívanie hormonálnej antikoncepcie na zdravie ženy naopak priaznivý vplyv. Hormonálna antikoncepcia znižuje riziko rakoviny vaječníkov a sliznice maternice

o 40 alebo až 60%, ale čísla sa týkajú preparátov s nízkymi dávkami estrogénov. Nie je doteraz jednoznačne potvrdené, že hormóny s veľmi nízkymi dávkami budú mať rovnaký efekt.

   

2) Čím menej hormónov antikoncepcia obsahuje, tým lepšie

Podľa súčasných odporúčaní je optimálna denná dávka 20 až 35 mcg etinylestradiolu. Táto dávka je optimálny pre ženský organizmus ako z hľadiska priaznivých, tak i nepriaznivých účinkov. Doteraz sa nepreukázalo, že by ďalšie zníženie dávky hormónov znamenalo zároveň ďalšie zníženie rizík. Naopak, u extrémne nízke dávky hormónov sa zvyšuje riziko nepravidelného krvácania. Okrem toho sa zvyšuje aj pravdepodobnosť úbytku kostnej hmoty, mizne pozitívny účinok na pleť, môže dôjsť k zhoršeniu libida a podobne. Antikoncepcia s extrémne nízkymi dávkami hormónov sú vhodné pre ženy staršie 40tich rokov, pre obéznych alebo inak rizikové pacientky. Dôležitejšiu úlohu než množstvo hormónov hrá vyrovnanosť ich hladiny v tele. Stabilná hladina hormónov, ktorú zaisťuje napríklad antikoncepčná náplasť (v prípade tabletiek podlieha hormonálna hladina každodennom výkyvom), má priaznivý vplyv na ťažkosti spojené s menštruačným cyklom.

   

3) Hormonálna antikoncepcia spôsobuje rakovinu

Rakovinou sú viac ohrozené ženy, ktoré hormonálnu antikoncepciu neužívajú. Väčšina štúdií preukázala bezpečnosť používania modernej hormonálnej antikoncepcie v rozmedzí 10 rokov, dlhodobejšie užívanie podľa niektorých štúdií naopak riziko mierne zvyšuje. Výskum v tejto oblasti stále prebieha, avšak u užívateliek hormonálnej antikoncepcie sa rakovina maternice

a vaječníkov vyskytuje v menšej miere ako u žien, ktoré ju neužívajú. Podobne je to aj s mierou rizika karcinómu prsníka.

   

4) Hormonálna antikoncepcia zhoršuje stav kŕčových žíl

Všeobecne nie sú kŕčové žily kontraindikáciou užívania hormonálnej antikoncepcie, jej užívanie nemá na výskyt kŕčových žíl vplyv. Záleží preto len na individuálnom rozhodnutí a skúsenostiach každej užívateľky, pre akú antikoncepciu sa rozhodne. Mala by však mať na pamäti, že minimálna doba adaptácie na určitý prípravok hormonálnej antikoncepcie je aspoň tri mesiace - skôr nemá význam hodnotiť a vysadzovať alebo meniť prípravok za iný. Hoci kŕčové žily nie sú kontraindikáciou, niektoré pacientky udávajú zhoršenie stavu. Je otázne, do akej miery sa užívateľky pozorujú viac ako ženy, ktoré hormonálnu antikoncepciu neužívajú.

 

5) Hormonálna antikoncepcia zvyšuje cholesterol

Niektorí gynekológovia ženám s hodnotou celkového cholesterolu 8 mmol / l predpisujú už čisto gestagénny antikoncepciu. Záleží tiež na prítomnosti ďalších rizikových faktorov pre vznik ochorenia kardiovaskulárneho systému; tieto faktory môže posúdiť gynekológ v spolupráci s internistom alebo praktickým lekárom. Ak dospejú k záveru, že kombinovaná hormonálna antikoncepcia predstavuje vysoké riziko, je vhodnejšie užívať tzv čisto gestagénny antikoncepciu alebo vnútromaternicové teliesko s hormónom. U pacientok s už patologickými hodnotami môže hormonálna antikoncepcia mierne zvýšiť hladinu cholesterolu. Vždy záleží na individuálnom posúdení celého lipidového spektra. Do úvahy je nutné vziať i rodinnú záťaž - napr úmrtie v rodine pacientov na kardiovaskulárne ochorenia pred 50. rokom veku pod

 

6) Hormonálna antikoncepcia má na svedomí na bolesti hlavy

U miernejších bolestí hlavy nie je užívanie hormonálnej antikoncepcie nevhodné, naopak môže pomôcť. Bolesti hlavy, ktoré sa často vyskytujú v čase menštruácie, totiž môže zmierniť alebo aspoň znížiť ich frekvenciu (pri predĺžených cykloch). Na vine nie je vo väčšine prípadov antikoncepcie, ale zlý pitný režim (nedostatočný príjem tekutín alebo príjem tekutín nevhodného zloženia). Menej často sa bolesti hlavy vyskytujú pri užívaní antikoncepčnej náplasti, zaisťujúce stabilitu hormonálnych hladín. Antikoncepčná náplasť je navyše ideálny pre tzv dlhé cykly - ak sa bolesti hlavy dostavujú v čase menštruácie a užívateľka si urobí týždňovú prestávku v užívaní antikoncepcie napríklad len raz za tri mesiace, hlava ju bude bolieť tiež len raz za tri mesiace. To však neplatí v prípade klasickej migrény s neurologickými príznakmi (výpadky zorného poľa, dlhotrvajúci migréna a iné). Ak nie je jej výskyt spojený s hormonálnymi výkyvmi, užívanie hormonálnej antikoncepcie ho nezmierni.

 

7) Po hormonálnej antikoncepcii sa priberá na váhe

V súčasnej dobe je na trhu veľké množstvo nízko hormonálnych antikoncepčných prípravkov, ktoré nespôsobujú zvyšovanie hmotnosti. Placebom kontrolovaná štúdia preukázala v prípade antikoncepčné náplasti, že náplasť nemá na zmenu hmotnosti užívateliek žiadny vplyv. U takmer 80% žien užívajúcich antikoncepčné náplasť po dobu jedného roka nedošlo k žiadnej zmene hmotnosti. U zvyšných 20% došlo k miernym poklesom alebo nárastom váhy, ktoré však neboli štatisticky významné. Vždy záleží na konkrétnej uživateľke a jej individuálne vnímavosti. Ak dôjde k zvýšeniu váhy, situácia sa väčšinou vyrieši zmenou dávok estrogénov alebo voľbou iné gestagénny zložky.

Je pravdou, že u niektorých žien môžu gestagény zvýšiť chuť do jedla. Iné ženy zase môžu byť citlivé na estrogénnu zložku, ktorá môže spôsobiť zadržiavanie tekutín v tele. Najmä u mladých dievčat potom môže dôjsť k nárastu hmotnosti i prirodzeným telesným vývojom. Všeobecne platí, že telesná váha je výsledkom životného štýlu, nie užívanie antikoncepcie. Ak má užívateľka jednoznačný dojem, že na svojom antikoncepčným preparátu priberá na váhe, nie je nič jednoduchšieho, než sa poradiť so svojím gynekológom o zmene antikoncepcie.

 

8) Hormonálna antikoncepcia tlmí chuť na sex

Obsah hormónov v súčasnej antikoncepciu je tak minimálna, že o nejakom ovplyvnenie sexuálneho apetítu nemôže byť reč. Ženy, ktoré obviňujú antikoncepciu zo zníženej chuti na sex, by mali vždy najskôr zvážiť, či nie sú na vine iné faktory - partner, citové rozpoloženie, stres alebo iné psychické a vzťahové problémy. Opäť platí, že ak má žena pri užívaní antikoncepcie neodvrátiteľný dojem zníženie libida, ponúka sa zmena preparátu.

 

9) Hormonálna antikoncepcia prináša depresie

Psychiku ženy a výkonnosť jej organizmu ovplyvňujú veľmi výrazne zmeny hormonálnych hladín. Najvyššia psychickú zraniteľnosť a najmenšiu fyzickú výkonnosť možno zaznamenať pred menštruáciou a počas nej. Hormonálna antikoncepcia ovplyvňuje tieto stavy väčšinou naopak pozitívne (najmä antikoncepčnú náplasť, ktorá zaisťuje telu stabilnú hladinu hormónov a obsahuje relatívne viac estrogénne zložky, priaznivo ovplyvňujúce psychiku). Depresie sú veľmi vzácnym vedľajším účinkom antikoncepcie, vyskytujú sa len vo výnimočných prípadoch a potom by sa mali posudzovať striktne individuálne.

 

10) Dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie ohrozuje plodnosť

V súčasnej dobe sa hormonálna antikoncepcia označuje skôr za ochrancu plodnosti, dokonca sa skôr využívala, pred nástupom účinnejšie liečby, práve na liečbu neplodnosti (predpokladal sa akýsi fenomén "výskoku" po vysadení a odblokovanie ovulácie). Hormonálne antikoncepčné prípravky totiž mierne znižujú riziko výskytu zápalových ochorení maternice a vajíčkovodov zahustením hlienu v krčku maternice. Ak bude žena plánovať tehotenstvo, potom užívanie jednoducho preruší. Väčšina žien má ovuláciu už v prvom menštruačnom cykle po vysadení hormonálnej antikoncepcie (len v prípade vysadenia injekčnej antikoncepcie môže trvať návrat plodnosti tri až šesť mesiacov po vysadení).

 

11) V užívaní hormonálnej antikoncepcie je potrebné robiť pauzy

Prestávky na "čistenie tela" v užívaní antikoncepcie nemajú žiadny význam - kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, či už tabletky alebo náplasti, môže zdravá žena užívať dlhodobo. Pre telo je väčšou záťažou adaptácie na nasadenie a vysadenie hormonálnej antikoncepcie ako na jej dlhodobé užívanie.

 

12) Hormonálna antikoncepcia nabúrava menštruačný cyklus

Na začiatku užívania hormonálnej antikoncepcie sa môže stať, že menštruácia trvá kratšie alebo naopak dlhšiu dobu - nepravidelné krvácanie alebo špinenie sprevádza prvý, prípadne i druhý cyklus. Nejedná sa však o nič nebezpečného. Najčastejšou príčinou špinenie sú však chyby v užívaní hormonálnej antikoncepcie, a potom je pre užívateľku výhodné prejsť na jednoduchšie režim užívania s nižším rizikom chyby (napríklad na antikoncepčnú náplasť, na ktorú sa nemusí myslieť každý deň, pretože sa lepí len raz týždenne). Pokiaľ je hormonálna antikoncepcia užívaná bezchybne a nepravidelné krvácanie trvá aj v treťom cykle, je vhodné začať uvažovať o zmene lieku (pokiaľ vyhovuje, najneskôr po troch mesiacoch užívania by sa už žiadne nepravidelnosti krvácania objavovať nemali). Ďalším typickým clivotou užívateliek je vynechávanie menštruácie po vysadení hormonálnej antikoncepcie. Väčšinou sa však zistí, že podobné problémy mala žena už pred začiatkom užívania a že práve ony boli mnohokrát dôvodom pre nasadenie antikoncepcie. Po jej vysadení sa teda telo len vrátilo k pôvodnej poruche.

 

13) Oddialenie menštruácie je zdravotne závadné

Oddialenie menštruácie nemá krátkodobo ani dlhodobo žiadne negatívne následky na zdravie. V prípade prirodzených cyklov udáva krok cyklu ovulácie, v prípade cyklov s hormonálnou antikoncepciou je ovulácia zablokovaná a krok cyklu udáva sama užívateľka. Rad štúdií potvrdila, že kontinuálne užívanie hormonálnej antikoncepcie bez páuz (a teda bez krvácania), tzv metóda dlhých cyklov je pre organizmus ženy výhodná (lepší kozmetický efekt, výhoda v liečbe aj prevencii vzniku cýst). Pri klasickom užívaní sa hormonálnej antikoncepcie užíva tri týždne a na týždeň sa vysadí, pri predĺženom užívaní sa užíva tak dlho, kým sa žena cíti dobre a ak sa neobjaví krvácanie alebo špinenie (cykly teda môžu trvať ľubovoľne dlho). Ide o úplne bezpečný spôsob, pri ktorom zostáva antikoncepčná účinnosť úplne zachovaná. Neodporúča sa naopak skracovanie cyklov pod 21 dní, pretože potom nie je antikoncepčný účinnosť v nasledujúcom cykle spoľahlivá! Kontinuálne možno užívať monofázické antikoncepčné tabletky (všetky tabletky majú rovnakú farbu) alebo antikoncepčnú náplasť, ktorá je pre metódu dlhých cyklov priamo predurčená (vzhľadom k tomu, že sa aplikuje len raz týždenne a udržiava stabilnejší hormonálnej hladiny).

 

14) Zabudnutie hormonálnej antikoncepcie nezmenší antikoncepčná účinok

Najrozšírenejším a zároveň najzávažnejším problémom spojeným s hormonálnou antikoncepciou je jej nepresné používania, ktoré zásadne znižuje antikoncepčný účinok. Štúdie sledujúce "vzornost" užívanie hormonálnej antikoncepcie ukázala, že 47% žien počas cyklu zabudne vziať minimálne jednu tabletu, 22% žien dokonca zabudne vziať dve alebo viac tabliet. Zatiaľ čo pri oneskorení užití pilulky dochádza k zlyhaniu antikoncepčného účinku po 12 hodinách, u náplasti až po 48 hodinách. Aby žena znížila riziko zabúdania na minimum, mala by zvážiť inú než perorálne formu antikoncepcie, napríklad antikoncepčná náplasť. Náplasť sa lepí len raz týždenne, nemusí sa na ňu myslieť každý deň, a preto sa na ňu nezabúda.

 

15) Čas od času by sa mala hormonálna antikoncepcia zmeniť

Ak je žena zdravá a je so svojim prípravkom hormonálnej antikoncepcie spokojná, nemá zásadný dôvod ho meniť. Je však pravdou, že v súčasnosti sú na trhu prípravky, ktoré ponúkajú oveľa viac než "len" ochranu pred neplánovaným otehotnením. Patrí k nim napríklad antikoncepčná náplasť - má všetky vlastnosti klasickej pilulky, ale navyše sa lepí raz týždenne, takže sa na ňu nemusí myslieť denne, a jej spoľahlivosť nie je ovplyvnená aktuálnym stavom zažívacieho traktu.

 

16) Spoľahlivosť hormonálnej antikoncepcie znižujú antibiotiká

To je a nie je pravda. Niektoré antibiotiká účinok hormonálnej antikoncepcie naozaj znižujú. Priamy vplyv na zníženie účinku antikoncepcie majú antibiotiká, ktoré sa užívajú zriedkavo, napríklad pri liečbe tuberkulózy. Sú totiž metabolizovaná v pečeni pomocou rovnakých enzýmov, ktoré potrebujú využiť aj hormóny obsiahnuté v antikoncepcii. Iné antibiotiká môžu zase ovplyvniť mikroorganizmy v tráviacom trakte a znížiť tak množstvo vstrebaných hormónov. Rovnako pôsobí aj niektoré analgetické zmesi používané pri liečbe nachladnutia a chrípky. Pokles hormonálnych hladín sa prejaví väčšinou špinením alebo slabým krvácaním v priebehu cyklu. Ak sa to stane, doporučuje sa po zvyšok cyklu užívať ešte ďalšiu antikoncepčnú metódu a rovnako tak iv cykle nasledujúcom. Riešením môže byť užívanie antikoncepčné náplasti, ktorej vstrebávanie nie je závislé na stave zažívania a hormonálnej hladiny zostávajú stabilné.

 

17) Kondóm je spoľahlivejší než hormonálnej antikoncepcie

Pokiaľ ide o ochranu pred nežiaducim otehotnením, hormonálne antikoncepčné prípravky sú podstatne účinnejšie ako kondóm. Ich spoľahlivosť je však závislá najmä na bezchybnom užívanie - z tohto dôvodu je spoľahlivejšie antikoncepčná náplasť, pretože sa na ňu nemusí myslieť každý deň, ale len raz týždenne, a tým sa znižuje riziko chýb v užívaní. Na druhej strane hormonálna antikoncepcia nechráni pred pohlavnými chorobami. Pokiaľ nemá žena stáleho partnera, odporúča sa kombinácia hormonálnej antikoncepcie a kondómu.

 

18) Antikoncepčná náplasť sa odlepuje

Antikoncepčná náplasť je vyrobená tak, aby perfektne priľnula a spoľahlivo držala. Látky sa z náplasti vstrebávajú do pokožky rovnomerne, nezávisle na tom, či je koža vystavená teplu, chladu alebo vlhku. Klinické štúdie zamerané na priľnavosť preukázali, že náplasť drží aj pri extrémnych podmienkach ako je kúpanie, šport, sauna alebo vírivka (k nechcenému odlepenie došlo iba v 1% prípadov). Je však potrebné dodržiavať niekoľko zásad: náplasť lepiť na čistú, suchú pokožku (nie do hodiny po kúpeli) a na niekoľko sekúnd ju pritlačiť a prehriať dlaní, opaľovacie alebo telové krémy rozotierať na koži až po nalepení náplasti.

 

19) V týždennej pauze sa účinnosť hormonálnej antikoncepcie znižuje

Hormonálna antikoncepcia chráni pred nežiaducim otehotnením v týždennej pauze, počas ktorej sa jej používanie prerušuje, úplne rovnako ako v dňoch, kedy sa užíva. Dôvodom je zablokovanie ovulácie v cykle predchádzajúcom aj v cykle nasledujúcom.

 

20) Hormonálna antikoncepcia je spojená s vyšetrením pečene

Pečeňové testy sa podľa najnovšieho odporúčania gynekologickej spoločnosti nemusí vôbec vykonávať. Napriek tomu je u vybraných pacientok gynekológovia ešte vykonávajú, hoci nemajú ochorenie pečene v anamnéze. Na rozdiel od dôb minulých sa u veľmi mladých a úplne zdravých žien odber krvi za účelom pečeňových testov úplne vypúšťa, prípadne sa skracuje na jeden odber po troch mesiacoch užívania.

Okrem štandardného gynekologického vyšetrenia je doporučené merať krvný tlak pred a tri mesiace po nasadení hormonálnej antikoncepcie. Podstatné a pritom tiež ťažké je vytipovať tzv "rizikovú" pacientku - to znamená ženu, v ktorej rodine sa vyskytuje vyšší sklon k tvorbe trombóz alebo k vzniku kardiovaskulárneho ochorenia.