Ďalší lekári


Čelustná ortopédia

Ortodoncia je nadstavbový odbor stomatológie, ktorý sa zaoberá riešením defektov týkajúcich sa oblasti ústnej dutiny. Liečbou v medziach čeľustnej ortopédie vieme ovplyvniť nielen správny rast a vývoj zubov, ale aj čeľuste a žúvacieho ústroja.