TOP lekári

Vyberte si z aktuálnej ponuky špecializovaných lekárskych pracovísk a zverte svoje zdravie do rúk ozajstných odborníkov.

MUDr. Moderný Lekár 123

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

Ďalší lekári


Zatvarnická s.r.o

Trhovište


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Jana Šúrová

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

MEDIMIRA s.r.o.

Trnava


Rehabilitační lekári

SALVEO, s.r.o.

Nová Dubnica


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Mojmír Kvačala

Pezinok


Rehabilitační lekári

MUDr. Elena Nováková

Trenčín


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Peter Pekarovič

Hlohovec


Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Viliam Rybjanský

Malacky


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Emil Bista

Šišov


Praktický lekár pre dospelých

HEKAMED, s.r.o.

Rimavská Sobota


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Cvečková Ľubica LCMED s.r.o.

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Marta Krátka

Bratislava


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Radovan Antoš

Bardejov


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Hana Grófová

Komjatice


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Adriana Heligmanová

Parchovany


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Ivan Kaprálik

Trhová Hradská


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Jana Valachová - PRACTICUM, s.r.o.

Zvolen


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Vladislav Smiech, s.r.o.

Prievidza


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Ladislav Hubinský

Partizánske


Praktický lekár pre dospelých

MADAMED,s.r.o.

Nedožery-Brezany


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Zdenka Pastuchová

Handlová


Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Vlasta Chudíková

Trenčín


Praktický lekár pre dospelých

Praktický lekár pre dospelých

Praktické lekárstvo je odbor lekárskej starostlivosti zameraný na primárnu starostlivosť o pacientov a na záležitosti rodinnej medicíny. Lieči chronické a akútne ochorenia, poskytuje preventívnu starostlivosť a je súčasťou reťazca odborných lekárov zaoberajúcich sa rôznymi ochoreniami. Praktický lekár sa zaoberá celým telom pacienta, za ním ide jeho pacient ako za prvým keď mu nie je dobre, má chrípku, bolesti chrbta, dušnosť alebo ho trápia iné zdravotné neduhy. Predpíše lieky, ktoré pacient bude užívať a odporučí zodpovedajúcu liečbu. Patrí k ambulantnému typu lekárov, ale je aj terénnym lekárom, ktorý podľa potreby poskytuje starostlivosť mimo ordinácie návštevami chorých v ich bytoch. Musí vždy rozhodnúť, či pacient po vyšetrení môže odísť domov alebo či má byť poslaný či dokonca odvezený na hospitalizáciu. Spôsob vyšetrenia začína už príchodom pacienta do ordinácie. Lekár vníma jeho celkový vzhľad, chovanie, chôdzu, pohyby, sfarbenie tváre, prejavy únavy alebo strachu i zmeny zdravotného stavu oproti predchádzajúcej návšteve. Samotné vyšetrenie vykonáva počúvaním, poklepaním a zmeraním krvného tlaku. V prípade zistených ťažkostí, ktoré sú nad rámec praktickej ordinácie a náležia skôr odbornej liečbe, je pacient odoslaný na špecializované pracovisko. Odtiaľ prinesie praktikovi odporučenie k ďalšej liečbe. Vybavenie ordinácie je dané možnosťami. Pri porovnaní so špecialistami je vybavenie ordinácie PL pomerne chudobné. Jej súčasťou je: fonendoskop, tonometer, váha, príručná lekárnička, bežné nástroje, stolík na preväzy, prostriedky na orientačné laboratórne vyšetrenia, teplomer, optotyp, niekde EKG, základné administratívne vybavenie a kartotéka, ktorá je dnes skoro všade v elektronickej podobe. Pri svojej práci PL robí vyšetrenia podľa účelu. Jednak ide o vyšetrenie chorých, trpiacich akútnym alebo chronickým ochorením, potom sú to návštevy zdravých osôb, ktoré žiadajú vyšetrenie na rôzne účely (žiadosti o invaliditu, žiadosti o mobilitu a pod.) a rôzne potvrdenia (vodičské oprávnenie, preukaz na držanie zbrane atď.). Z toho vyplýva, že praktický lekár okrem vyšetrení chorých, musí zvládať aj veľké množstvo administratívy a neliečebných úkonov, ktoré vykonáva vo svojom voľnom čase, aby tak netrpeli chorí, tým že budú dlhšie čakať na ošetrenie v čakárni. Na základe vyhlášky o pracovnoprávnych službách, vykonáva praktický lekár podľa nového právneho predpisu prehliadky zamestnancov v tomto znení: vstupná lekárska prehliadka, periodická a mimoriadna prehliadka, lekárska výstupná prehliadka a lekárska prehliadka po skončení rizikovej práce.