Ďalší lekári


MUDr. Smolková Terézia

Prievidza


Stomatologické ordinácie

MUDr. Vaňová Elvíra

Nováky


Stomatologické ordinácie

MUDr. Belan Ján

Bojnice


Stomatologické ordinácie

MUDr. Buráková Oľga

Prievidza


Stomatologické ordinácie

MUDr. Buzalková Alica

Handlová


Stomatologické ordinácie

MUDr. Vavreková Júlia

Púchov


Stomatologické ordinácie

MUDr. Majtánová Anna

Dubnica nad Váhom


Stomatologické ordinácie

MUDr. Andrea Šeborová

Modra


Stomatologické ordinácie

ZAD - DENT, s.r.o.

Topoľčany


Stomatologické ordinácie

MUDr. Jozef Hoppan

Banská Bystrica


Stomatologické ordinácie

MUDr. Igor Jelčic

Pruské


Stomatologické ordinácie

MUDr. Vladimír Svitek

Považská Bystrica


Stomatologické ordinácie

MUDr. Dušan Vondrák

Nitra


Stomatologické ordinácie

MUDr. Zuzana Darášová

Stupava


Stomatologické ordinácie

MUDr. Milan Víťazka

Petržalka


Stomatologické ordinácie

MUDr. Katarína Hašková

Banská Bystrica


Zubná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Kanasová Jana

Gajary


Stomatologické ordinácie

MUDr. Iveta Paukovicová

Bratislava


Stomatologické ordinácie

Stomatologické ordinácie

Stomatológia je odbor, zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a chýb zubov, čeľustí, chorobami súvisiacimi s ďasnami a horným alebo dolným zubným aparátom. Stomatológovia pri svojej činnosti úzko spolupracujú jednak s ORL, ktorá sa zaoberá chorobami ústnej a nosových dutín a s odborom, ktorý má na starosti chirurgiu v oblasti tváre a tým je maxilofaciálna chirurgia. Súčasťou stomatológie sú tieto pododbory : - záchovávacia alebo konzervačná stomatológia- je zameraná predovšetkým na prevenciu a na ošetrenie chorých zubov, ktoré sú poškodené najmä zubným kazom alebo pri úraze;- parodontológia- zaoberá sa liečbou postihnutých tkanív, ktoré sú v tesnom kontakte so zubom, špecializuje sa na ochorenia ďasien a fixačného zubného aparátu. Ako svoje poslanie berie liečbu, ktorá je vykonávaná tak, aby chrup pacienta bol zachovaný čo najdlhšie funkčný aj estetický;- zubná protetika- zaoberá sa náhradami za nefunkčné zuby zhotovovaním fixných zubných náhrad (korunky, mostíky) a snímacích náhrad (zubné protézy). Úzko spolupracuje s implantológiou, ktorá sa špecializuje na zubné implantáty;- ortodoncia- zaoberá sa diagnostikou a liečbou vývojových porúch zubov, kedy sa jedná o nadpočetné alebo chýbajúce množstvo zubov, alebo zubov chybne umiestnených. V liečbe spolupracuje so stomatochirurgiou, ktorá rovnako upravuje tieto defekty. Klinické vyšetrenie - samotné vyšetrenie prebieha až po vykonaní anamnézy, kde je zisťovaná prípadná genetická súvislosť. Následne je urobené slizničné vyšetrenie, zhodnotenie úrovne ústnej hygieny, parodontálne vyšetrenie, vyšetrenie tvrdých zubných tkanív a endodontické vyšetrenie, čo je ošetrenie zubných kanálikov. Neoddeliteľnou súčasťou stomatologického vyšetrenie je vyšetrenie RTG, ktoré odhalí i skryté príčiny ťažkostí a chorôb chrupu. Pre stomatológov vo všetkých odvetviach má nezastupiteľnú úlohu. Zubná prevencia - tento pojem je nutné chápať ako predchádzanie vzniku ochorení chrupu a ďasien. Znamená to, že trvalo prevádzanou správnou technikou čistenia zubov a ústnej dutiny sa dá zabrániť tvorbe zubného kameňa, ktorý býva najčastejšou príčinou zubného kazu a pôsobenie zubného povlaku (plaku), ktorý vedie ku krvácavosti ďasien. Len trvale a správne vykonávanou ústnou hygienou v spolupráci so stomatológom a zubným hygienikom sa dajú zachovať zdravé zuby. Využívajú sa pritom všetky dostupné metódy a prostriedky, ktoré pomáhajú k dosiahnutiu uchovania zdravého chrupu a ústnej dutiny.