Šedý zákal (katarakta) v otázkach a odpovediach

Očná klinika NeoVízia Bratislava

Autor: Očná klinika NeoVízia Bratislava

Očná klinika špecializovaná na operácie dioptrických vád a šedého zákalu. Operácia očí očným laserom s doživotnou zárukou. Prvý femtosekundový laser…

Viac o autorovi

Katarakta (šedý zákal) je častým onemocnění starších lidí. Více než polovina lidí starších šedesáti let má alespoň na jednom oku mírný stupeň katarakty. U lidí nad 75 let věku je dnes pravidlem, že vidění nejméně jednoho jejich oka je nepříznivě ovlivněno přítomností šedého zákalu.

 

Po mnoho generací bylo zhoršování vidění s věkem chápáno jako samozřejmý, přirozený a neovlivnitelný důsledek stáří. Tento po tisíciletí obecně platný názor bylo možno v posledních desetiletích radikálně změnit. Rozvoj oční chirurgie v druhé polovině dvacátého století umožnil dosahovat při operacích šedého zákalu výborných výsledků, což logicky vedlo k zvyšování počtu prováděných operací. V České republice se dnes ročně provádí více jak 80.000 operací šedého zákalu. Operace katarakty se tak stává nejčastějším chirurgickým zákrokem prováděným u lidí starších 65 let. Odhaduje se, že v průběhu svého života podstoupí operaci šedého zákalu alespoň na jednom oku každý druhý obyvatel České republiky.

Šedý zákal je dobře léčitelné onemocnění. Po operaci má dobré vidění 98 ze sta operovaných pacientů. České zdravotní pojištění poskytuje dostatečnou úhradu na kvalitní operace bez doplatků. Pečlivě proto vybírejte pracoviště a neplaťte, za co nemusíte. Výsledek operace ovlivní celý zbytek vašeho života.

Co to je katarakta (šedý zákal)?

Katarakta znamená sníženou průhlednost (zakalení) normálně čiré oční čočky. Oční čočka se nachází v oku za duhovkou. Nezkalená čočka není v oku vidět. Úkolem oční čočky je zaostřovat paprsky přicházející do oka tak, aby dopadaly na sítnici. Čočka se skládá z pouzdra (capsula), čočkového jádra (nukleus) a čočkové kůry (kortex). Kdybychom čočku přirovnali k ovoci, je pouzdro slupkou, čočková kůra dužinou a jádro peckou. Zkalená čočka brání průchodu paprsků světla na sítnici.

Mírný stupeň zákalu nemusí vidění ovlivňovat. Při postupu zákalu se objevují doprovodné příznaky: zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zvyšující se krátkozrakost a zkreslení pozorovaného obrazu. Zkalení čočky se v průběhu času zvětšuje, přičemž rychlost kalení čočky je různá. Od počátečních obtíží do úplné slepoty mohou uplynout roky, ale také měsíce, či desetiletí.

Postihuje katarakta jen starší lidi?

Nikoli. Šedý zákal se může objevit v každém věku. Nacházíme jej i u mladých lidí, lidí středního věku a někdy bývá dokonce vrozený. Je však pravdou, že nejčastěji se vyskytuje u starších lidí.

Co způsobuje vznik šedého zákalu?

Většina šedých zákalů vzniká v souvislosti se stárnutím. Dědičné dispozice mohou určit, zda se objeví dříve, či později. Častým původcem jsou i těžké úrazy oka. Jak tupé, tak i pronikající poranění oka může být komplikováno kataraktou.Šedý zákal také může být komplikací jiných očních a celkových onemocnění.

Jaké jsou příznaky katarakty?

Katarakta může vyvolávat kterýkoli z následujících příznaků:

 • nebolestivé zamlžené vidění

 • citlivost na oslnění, která se projevuje hlavně při ostrém slunečním světle a v noci při řízení auta

 • zvyšující se krátkozrakost, která přináší nutnost časté změny dioptrické síly brýlí

 • zkreslení pozorovaných obrazů, stíny a „duchy

 • změnu ve vnímání barev (barvy nejsou syté)

Kdy je můj šedý zákal již dostatečně zralý k operaci?

Pokud má pacient obtíže způsobené šedým zákalem není žádný důvod operaci odkládat a nechávat zákal tzv. uzrát.

Ještě před dvaceti lety se operace šedého zákalu prováděla zcela odlišným způsobem než dnes. Čočka byla z oka extrahována širokým řezem, namražením na sondu chlazenou tekutým dusíkem.Operace byly spojeny s celou řadou komplikací a výsledky zákroku byly tehdy lepší u pacientů se silně zkalenou čočkou. Oční lékaři proto v minulosti doporučovali operaci provádět až při téměř úplné slepotě operovaného oka. Zákal „musel uzrát“.

Dnes je situace zcela jiná. Výsledky operací jsou vynikající a míra komplikací je malá. Pokud operační komplikace vznikají, dochází k nim mnohem častěji právě u pacientů se silně zkalenými („zralými“) čočkami. Vhodný čas k operaci je dnes dán mírou obtíží, které zákal pacientovi způsobuje. Pokud obtíže způsobené zákalem pacientovi komplikují život, není důvod operaci odkládat.

Jak se šedý zákal léčí?

Neexistují žádné léky, kapky, diety, cvičení či speciální brýle, které by mohly jednou vzniklý zákal odstranit. Jedinou možností léčby je chirurgický zákrok. Mírné formy zákalu, které pacientovi nezpůsobují žádné obtíže, není nutné operovat. Pokud však projevy zákalu ztěžují provádění obvyklých činností, je čas přistoupit k operaci. O operaci je třeba uvažovat, pokud zhoršené vidění vadí v práci, ve vykonávání činností, které máte rádi, a pokud ohrožuje vaši samostatnost a nezávislost na pomoci druhých.

Šedý zákal nelze odstranit laserem. Zkalená čočka se z oka odstraňuje ultrazvukovým nástrojem, který se do oka zavádí malým chirurgickým řezem. Lomivá síla odstraněné lidské čočky se nahrazuje permanentně implantovanou nitrooční čočkou.

Kdy se používá u šedého zákalu laser?

Při vlastní operaci šedého zákalu se laser nepoužívá. Operace se provádí ultrazvukovým fakoemulzifikátorem. Čočkové pouzdro, které po operaci v oku zůstává, se může za měsíce či roky po operaci zakalit a vzniká tzv. sekundární katarakta. V této zkalené blance lékař vytvoří pomocí laseru otvor. Zákrok se jmenuje Nd:YAG kapsulotomie, provádí se ambulantně, je nebolestivý a trvá pouze několik minut.

Co je to nitrooční čočka?

Nitrooční čočka je vyrobena z umělé hmoty. Nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné zkalené lidské čočky. V průběhu operace je zavedena do původního lidského čočkového pouzdra.

Obvyklá optická síla nitrooční čočky je +22 až +26 dioptrií a bývá u jednotlivých pacientů různá. Potřebná dioptrická síla se stanovuje biometrickým výpočtem po změření délky oka. Nitrooční čočka zůstává v oku po celý další život. Na rozdíl od kontaktních čoček ji není nutné vyndavat či čistit.

Mám si připlatit na měkkou čočku?

Měkká monofokální nitrooční čočka je hrazena zdravotním pojištěním, a to i v té nejkvalitnější variantně, kterou představuje žlutá čočka Alcon Acrysof Natural. Pokud od vás lékaři vyžadují doplatek na měkkou monofokální čočku, běžte jinam.

Zdravotním pojištěním nejsou hrazeny tzv. multifokální nitrooční čočky, které umožňují vidění do dálky i do blízka bez brýlí. Kvalitní značková mulotifokální čočka stojí 15 až 20 tisíc korun. Bohužel v ČR se objevují i levné asijské náhražky, které nedosahují kvality originálních multifokálních čoček. Buďte velmi opatrní tam, kde vám nabízejí multifokální čočku pod deset tisíc korun. Multifokálním čočkám za 5.000 korun se vyhýbejte širokým obloukem.

Co je to ochranný nitrooční gel?

V průběhu operace je třeba chránit jemné struktury oka před poškozením. K tomu se používá speciální gel (viskoelastický materiál). Zdravotní pojišťovny hradí kvalitní nitrooční gel a proto je zbytečné si na gel připlácet. Pracovištím, které po vás požadují příplatky za oční gel se vyhněte.

Co je to sekundární implantace?

Pacienti, u kterých byla operace šedého zákalu provedena před více jak 25 lety obvykle v oku nemívají nitrooční čočku. Aby dobře viděli, musejí používat brýle o dioptrické síle +10 a více dioptrií nebo kontaktní čočky. Nitrooční čočku z umělé hmoty lze do oka většiny těchto pacientů dodatečně implantovat. Operace, při které se čočka druhotně implantuje se jmenuje sekundární implantace.

Je možné zabránit vzniku šedého zákalu?

Nikdo zatím přesně neví, proč šedý zákal ve stáří vzniká. Známe některé rizikové faktory, které s velkou pravděpodobností ke vzniku katarakty přispívají.

hvezdicovita-struktura-zakalu-v-jadru-cocky-z

Hvězdicová struktura zákalu v jádru čočky

Vědecké studie ukazují, že šedý zakal je častější u lidí žijících v horách a u těch, kteří stráví v životě mnoho času na přímém prudkém slunci. Oční lékaři proto často doporučují jako ochranu brýle s UV filtrem, které oko chrání před dlouhodobě škodlivým působením ultrafialových paprsků.

Katarakta je také častější u diabetiků a lidí dlouhodobě léčených kortikosteroidy, diuretiky a trankvilizéry.

Na vznik šedého zákalu nemá vliv čtení při špatném světle, sledování televize, či práce s počítačem.

Zlepší operace šedého zákalu vidění vašeho oka?

Ze statistického zpracování velkých skupin pacientů vyplývá, že výsledkem 98% operací šedého zákalu je zlepšené vidění operovaného oka. Devadesát procent operovaných dosáhne vynikající zrakové ostrosti. Znamená to, že by například bez problému splnili požadavky kladené na uchazeče o řidičský průkaz. U 5% pacientů není pooperační vidění dokonalé, ale dojde k jeho velmi výraznému zlepšení. Pouze u 2% operovaných (tj. přibližně u každého třicátého pacienta) ke zlepšení nedochází. Mohou za to dvě skupiny problémů:

1) jiné přidružené oční choroby

Přestože operace proběhne bez problémů, její přínos pro pacienta může být nepříznivě ovlivněn například změnami na sítnici vyvolanými cukrovkou, s věkem spojenou makulární degenerací či zeleným zákalem.

2) operační a pooperační komplikace

Výsledek operace může být nepříznivě ovlivněn operačními a pooperačními komplikacemi. Mezi nejvážnější komplikace patří například pooperační infekční zánět, krvácení do nitra oka, otok sítnice, odchlípení sítnice, zvýšený nitrooční tlak, pokleslé horní víčko a úraz oka v pooperačním období.

Včasné rozpoznání a léčba komplikací může zmírnit jejich nepříznivý vliv na výsledné vidění. Při kruté bolesti, prudkém zhoršení vidění  nebo při poranění oka ihned vyhledejte očního lékaře.

Jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

Zelený zákal je laické pojmenování pro glaukom. Označení zelený zákal je poněkud zavádějící. Podstatou onemocnění totiž není zkalení nějaké struktury uvnitř oka. Hlavním projevem zeleného zákalu je zvýšený tlak uvnitř oka, který vede k poškození zrakového nervu. Poškození nervových vláken se projevuje zužováním zorného pole a poklesem zrakové ostrosti.

Glaukom je zákeřné onemocnění. Probíhá pomalu a nepozorován. Na rozdíl do šedého zákalu, kde je možné operací vidění prakticky dokonale obnovit, při léčbě glaukomu je možné chorobný proces v nejlepším případě pouze zastavit. Změny, které nastaly v důsledku poškození zrakového nervu, jsou nevratné. Glaukom postihuje dvě procenta obyvatel České republiky a zatímco šedý zákal se na vzniku trvalé neléčitelné slepoty prakticky nepodílí, glaukom je jednou z jejích nejčastějších příčin.

Vstupní vyšetření

Jak se mohu objednat na vstupní vyšetření? Jak vyberu dobrou kliniku?

Objednat se můžete telefonicky, e-mailem, písemně poštou, či osobně na jakékoli pracoviště, které provádí operace šedého zákalu. Neexistuje žádné nařízení, které by vám určovalo, kde se musíte nechat operovat. Nejste také povinni jít na pracoviště, které vám určí váš oční lékař. Máte svobodnou možnost volby.

Dobrá klinika provádí zákroky ambulantně, nevyžaduje po vás doplatky za základní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami (oční gel, žlutá čočka, mikroincizní systém a podobně). Špičkové kliniky také mívají zajištěný v průběhu operace anestesiologický dohled odborným anestesiologem. Pamatujte, že výsledek operace zásadně ovlivní váš další život. Za kvalitní operací se vyplatí i cestovat.

Co si mám přinést s sebou ke vstupnímu vyšetření?

K vyšetření je třeba si sebou vzít:

 • občanský průkaz

 • kartičku zdravotní pojišťovny

 • přehled léků, které užíváte

 • brýle, které používáte

 • případné doporučení vašeho očního lékaře (není však nezbytné)

Jak dlouho vstupní vyšetření trvá?

Vyšetření by mělo být podrobné a pečlivé. Zahrnuje i rozhovor s lékařem a rozkapání očí a podepsání dokumentu, kterému se říká Informovaný souhlas. Informovaný souhlas by měl obsahovat podrobné informace o plánovaném zákroku. Pacient jeho podpisem stvrzuje, že byl informován o všech okolnostech zákroku, včetně možných komplikací a i o faktu, že výsledkem operace může být zhoršení zdravotního stavu.

Lékař by nikdy neměl operovat pacienta, který nepodepsal informovaný souhlas. Pacient by neměl informovaný souhlas podepisovat, pokud skutečně nebyl poučen nebo některým aspektům nerozumí, nebyly mu dostatečně vysvětleny. Pacient má právo být informován a lékař má povinnost informovat pacienta. Lékař má právo odmítnout operovat pacienta, který má nerealistická očekávání a odmítá přijmout fakt, že byť jsou komplikace operace katarakty málo časté není v silách žádného lékaře jejich vznik vyloučit.

Celkově při vstupním vyšetření na dobré klinice strávíte jednu až dvě hodiny. Pokud je vyšetření hotovo během deseti minut, nebo pokud vám nebyla dána možnost zeptat se na co chcete a co vás ve spojitosti se zákrokem zajímá, není s pracovištěm něco v pořádku.

Před operací

Co čeká pacienta, který se rozhodne pro operaci šedého zákalu?

Nejprve je třeba objednat se na vstupní předoperační vyšetření, při kterém lékař posoudí stav vašich očí, vše vám vysvětlí a objedná vás na operaci. Oční lékař provede měření oka, které umožní spočítat správnou optickou sílu implantované čočky.

V období před operací je také nutné navštívit svého praktického lékaře. Praktický lékař provede interní předoperační vyšetření a vydá pacientovi zprávu, ve které uvede, zda je, či není schopen operace. Dále ve zprávě doporučí opatření, která je z hlediska celkového stavu vhodné před operací provést. Zpráva o předoperačním vyšetření by neměla být v době operace starší než 14 dní.

Je normální, že se operace bojím?

Strach je přirozená lidská reakce. Téměř každý, kdo má operaci za sebou, tvrdí, že strach byl zbytečný. Přesto je normální, že před operací smyslového orgánu, který člověku poskytuje více než 80% informací z okolního světa, je každý plný obav. Pokud před vlastní operací pociťujete silnou úzkost, výrazný neklid a velký strach, nerozpakujte se své pocity sdělit operujícímu lékaři. Ve spolupráci s anesteziologem přijme příslušná opatření.

Musím se před operací odlíčit?

Ano, je to nezbytně nutné. Věnujte prosím dostatečnou péči dokonalému odlíčení. Zejména pečlivě odstraňte zbytky řasenky z prostoru mezi řasami. Nalepované svazečky umělých řas v principu nevadí, ale může se stát, že v průběhu zákroku dojde k uvolnění některých z nich.

Operace

Jak probíhá operace šedého zákalu?

Operace probíhá většinou ambulantně. Znamená to, že pacient přijde do nemocnice až v den operace a tentýž den je také z nemocnice propuštěn. Snídani je většinou nutno vynechat. Po příchodu do nemocnice nejprve nakape sestřička pacientům do oka kapky, jejichž účinkem dojde k rozšíření rozničky a je navozena anestezie anestezie povrchu oka.

V průběhu vlastní operace je oko a jeho okolí nejprve očištěno roztokem dezinfekční látky. Celý obličej je poté překryt sterilní rouškou. Oční víčka jsou ve správné poloze přidržována rozvěračem, takže nehrozí nebezpečí, že by pacient operaci pokazil mrknutím. Vlastní operace trvá 10 až 20 minut. Na závěr zákroku je na oko obvykle přiložen krycí obvaz. Po krátkém odpočinku v křesle pacient může odejít domů. Na klinikách s dobrou organizací práce nestrávíte na oddělení více než 2 hodiny

Jak se operace provádí?

Celá operace se provádí pod operačním mikroskopem. Malým řezem chirurg zavádí do oka speciální mikrochirurgické nástroje. Ultrazvukovým fakoemulzifikátorem odsává zkalenou čočku z oka. Tvrdý zákal je drcen kmitajícím hrotem fakoemulzifikátoru a drobné částečky katarakty jsou odsávány řízeným podtlakem z oka. Pro název celé operace se vžil název fakoemulzifikace. Do průhledného čočkového pouzdra, které v oku zůstává, potom operatér vloží speciální nitrooční čočku. Nitrooční čočka je vyrobena z průhledné umělé hmoty a nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné lidské čočky.

Je nutná celková anestezie?

perletovy-lesk-intumescentni-katarakty-z

Perleťový lesk intumescentní katarakty

Celková anestezie („uspání“) se při operaci šedého zákalu používá jen výjimečně. Většina pacientů je operována pouze v takzvané místní instalační anestezii - říkáme tomu "v kapkách". Znamená to, že povrch a vnitřní struktury oka jsou dostatečně znecitlivěny kapkami aplikovaným v průběhu přípravy těsně před operací. U neklidných pacientů a u některých komplikovaných operací je někdy vhodné znecitlivění doplnit injekcí, která se zavádí vedle oka. Dalším řešením je aplikace zklidňující látky do žíly. Jen málokdy, u zcela nespolupracujících pacientů a u dětí, je nutno přistoupit k anestezii celkové.

Pokud před operací pociťujete silnou úzkost, výrazný neklid a strach, nerozpakujte se své pocity sdělit operujícímu lékaři. Ve spolupráci s anesteziologem přijme příslušná opatření.

Co když budu muset v průběhu operace kýchnout?

Ohlásíte-li potřebu zakašlat, kýchnout, či pohnout se operujícímu lékaři alespoň chviličku dopředu, obvykle to nebývá problém. Lékař vyjme nástroje z oka, pacient si uleví a operace může pokračovat. Neočekávaný prudký pohyb, zakašlání či kýchnutí však mohou mít tragické následky. Malé pohyby hlavou operaci asi neohrozí, ale zbytečně ztěžují očnímu chirurgovi práci. Nezapomeňte, že na hlavu se v malé míře přenáší i každý pohyb nohou. Chcete-li tedy v rámci pohodlí v průběhu operace např. přehodit nohu před nohu, oznamte to raději předem lékaři.

Vyndává se oko při operaci z oční jamky?

Nikoliv, oko zůstává po celou dobu na svém přirozeném místě. Pouze oční víčka jsou rozevřena speciálním rozvěračem, který brání mrknutí a očnímu chirurgovi usnadňuje přístup k oku.

Může moje operované oko v důsledku operačních nebo pooperačních komplikací oslepnout?

Ano, jako u každé operace i zde existuje určité riziko závažných komplikací. Vlivem operačních a pooperačních komplikací může dojít cca u 0,01% až 0,1% operovaných pacientů k ztrátě zraku operovaného oka (tj. u jednoho z desetitisíce až u jednoho z tisíce). Nejvážnější operační komplikací je tzv. expulzivní hemorhagie.  Dochází při ní k nepředvídatelnému, náhlému a prudkému krvácení do nitra oka. Nejzávažnější pooperační komplikací je prudký infekční nitrooční zánět – endoftalmitis. V prevenci endoftalmitidy má zásadní význam podání antibiotik do nitra oka na konci operace. Zeptejte se vašeho lékaře zda takovou prevenci provádí. Pokud ne, vyhledejte jiné pracoviště.

Po operaci

Co je třeba dělat a nedělat po operaci?

Po operaci je nutné:

 • používat oční kapky přesně tak, jak určí lékař

 • oko nemnout a úzkostlivě jej chránit před úrazem

 • při silné bolesti oka neprodleně vyhledat lékaře

 • dostavit se podle pokynu lékaře na kontrolní vyšetření

Po operaci není zakázáno:

 • sledování televize

 • čtení

 • zavazování tkaniček (ohýbání)

Jaké kapky budu kapat po operaci?

Přesný druh a režim podávání kapek určí váš ošetřující oční lékař. Obvykle pacient kape jeden týden 5x denně kombinaci antibiotik a kortikosteroidů. Další 1 až 2 týdny pacient obvykle kape kortikosteroidní kapky 1 až 3x denně. Toto schéma může být modifikováno zdravotním stavem pacienta či zvyklostmi konkrétního zdravotnického zařízení.

Jak dlouho mi čočka v oku vydrží? Bude se muset měnit?

Nitrooční čočka vydrží v oku desetiletí, tj. do konce života. Nevyžaduje žádnou údržbu a nemusí se měnit.

Jak je to s koupáním a plaváním po operaci?

V ideálním případě je vhodné po dobu 5 týdnů po zákroku zcela vynechat koupání v bazénech, v moři i ve sladkovodních přírodních vodách. Naplánujte svoji operaci s lékařem tak, aby to nebyl problém. Pokud by zákrok měl nějak zásadně zkřížit vaše plány v podobě již zaplacené dovolené, lze souhlasit s odjezdem již po třech týdnech po operace. Pacient ale musí důsledně chránit oči slunečními brýlemi, přísně dodržovat zásady hygieny a zajistit, aby se mu do očí nedostala voda ani z moře, ani z bazénů.

Jak dlouho nesmím používat počítač a sledovat televizi?

Používání počítače a sledování televize vám nemůže po zákroku ublížit. Řada pacientů sleduje televizi již večer v den zákroku - pokud oko neřeže a nebolí, není důvod to zakazovat. Pokud však první den po zákroku pociťujete bolest a řezání v oku, je lepší mít oči zavřené a televizi a počítač vynechat.

V dalších dnech není žádný důvod televizi a počítač zakazovat. Buďte ale v prvních týdnech po operaci připraveni na určité kolísání zrakové ostrosti. Naprostá většina lidí je ale schopna běžné domácí a kancelářské činnosti již od třetího pooperačního dne.

Musím po operaci nosit tmavé brýle?

Tmavé brýle nejsou po operaci většinou nutné. V prvních dnech po operaci však může být pobyt na prudkém letním slunci nepříjemný. Pacient by se měl řídit vlastními pocity. Pokud mu světlo vadí a nutí jej přivírat oči, jsou tmavé brýle vhodnou ochranou. Pokud světlo nevyvolává žádné nepříjemné pocity, nejsou tmavé brýle nutné.

Kdy se můžu vrátit do práce?

Záleží na druhu práce a na vidění druhého (neoperovaného) oka. Při dobrém vidění druhého oka je možný návrat do kancelářských zaměstnání již za několik dní po operaci. Obvyklé domácí práce je možno vykonávat od druhého týdne. Ohýbání se a nošení předmětů, které nevyžaduje extrémní námahu, obvykle nevadí. Alespoň čtyři týdny je vhodné nevstupovat do infekčních provozů (chov dobytka apod.). Fyzicky velmi namáhavé práce je možno povolit od šestého týdne.

Práce ve výškách, s točivými stroji a profesionální řízení motorových vozidel jsou možné až po konečném vyšetření zrakové ostrosti a eventuálním předpisu brýlí cca 4 až 8 týdnů po operaci.

Po dobu 6 týdnů je nutno oko úzkostlivě chránit před úrazem.

Může se šedý zákal vrátit?

Šedý zákal se nemůže vrátit. Pokud se objeví podobné obtíže, jaké měl pacient před operací, jsou vyvolané jiným očním onemocněním.

Co je to endoftalmitis?

Endoftalmitis je prudký infekční nitrooční pooperační zánět, který se objevuje cca u jednoho z tisíce operovaných pacientů. Příznaky endoftalmitis se objevují většinou mezi třetím až pátým pooperačním dnem. Mezi příznaky patří náhlé zhoršení vidění, stupňující se bolest oka, silné zčervenání oka, otok víček a spojivky. Později se může objevit i malátnost a horečka s třesavkou. Při podezření na endoftalmitis je nutno ihned vyhledat očního lékaře. Endoftalmitis se léčí podáváním antibiotik a chirurgickým odstraněním zánětlivého výpotku z oka. I při včasné a správné léčbě však může endoftalmitis skončit ztrátou postiženého oka.

Za jak dlouho po operaci se mohu sprchovat, mýt si vlasy a koupat se?

Sprchovat a koupat se můžete již v den zákroku. Je-li to nezbytně nutné, můžete si v den zákroku i umýt vlasy. Pokud vám s mytím hlavy někdo pomůže, bude to pro vás snazší. Ideální a nejbezpečnější je v prvních dnech mytí vlasů v záklonu ve speciálních kadeřnických umyvadlech. V prvním týdnu po zákroku je důležité, aby se vám do oka nedostala znečistěná tekutina a nic, co by vás nutilo si je silně promnout. Od druhého týdne si myjte hlavu jako obvykle. Ještě týden je ale dobré používat šampon, který nedráždí oči, jako například JOHNSON’S® Baby šampon.

Za jak dlouho po operaci si mohu líčit víčka a řasy?

Líčení řas vynechejte po dobu dvou týdnů.

K šetrnému líčení víček můžete přistoupit již týden po operaci. Nejde ani tak o to, že by líčení víček mohlo uškodit, ale spíše se obáváme tlaku na víčka a oko při odličování. Make-up ostatních částí obličeje je v případě nutnosti možný i večer po zákroku.

Pokud půjdete na kontrolní vyšetření, vynechejte prosím líčení víček a řas.

Kdy můžu začít řídit auto?

Z hlediska funkce zraku je většina pacientů po operaci šedého zákalu schopna řídit přibližně 2 až 3 týdny po zákroku. Počkejte prosím s řízením do doby, kdy budete mít po operaci i druhé oko.

Z hlediska zákona to však může být jiné. Záleží na tom, zda máte, či nemáte v řidičském průkazu poznámku "brýle na řízení nutné", a na tom, zda jste řidič amatér, či profesionál.

Zrušení zápisu "brýle nutné" může provést jen příslušný dopravní odbor, a to výhradně na pokyn praktického lékaře. Nález od očního lékaře tyto úřady neuznávají.

Pokud jste řidič amatér, zápis v řidičském průkazu nemáte a splňujete po operaci podmínky vidění dané příslušným předpisem, nemusíte činit žádné další administrativní kroky.

Pokud jste řidič profesionál, mohou být předpisy, které se vás týkají, složitější. Informujte se prosím u svého zaměstnavatele a praktického či závodního lékaře, jak postupovat, abyste nic nezanedbal(a).