Svetový týždeň glaukómu

MUDr.Denisa Škrovinová, DOFTALL, očná klinika

Autor: MUDr.Denisa Škrovinová, DOFTALL, očná klinika

Štandardné a špecializované očné vyšetrenia, očné CT, diagnostika glaukómu, vyšetrenia pre prácu so zobrazovacími jednotkami, operácie katarakty,…

Viac o autorovi

10. - 16. Marec 2013 SVETOVÝ TÝŽDEŇ GLAKÓMU

Tento týždeň jezameraný  na boj proti glaukómu (zelenému zákalu), ktorý patrí medzi vážne a zrak ohrozujúce ochorenia a je druhou najčastejšou  príčinou slepoty na svete.

DOFTALL, očná klinika sa pripája k pracoviskám na celom svete!

DOFTALL, očná klinika zrealizuje bezplatné merania vnútroočného tlaku pre širokú verejnosť!

Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku spolu s bezkontaktným meraním hrúbky rohovky a automatický prepočet hodnôt vnútroočného tlaku vzhľadom na hrúbku rohovky. Tonometer CANNON TX 20 P - má 3D plnoautomatické navádzanie pri meraní, ktoré je rýchle, nezaťažujúce pacienta a s vysokou presnosťou.

Cieľom akcie je odhaliť prípadné zdravotné problémy pacientov a zvýšiť povedomie a informovanosť  ľudí o zelenom zákale vzhľadom na tom, že predstavuje chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje celoživotnú liečbu a starostlivosť oftalmológa. Iba skorým odhalením ochorenia a vhodnou liečbou sa totiž môže predísť nenávratnej strate videnia. 

Bezplatné merania sa uskutočnia vo štvrtok 14. marca 2013 v čase od 15.00 do 17.00 hodiny v DOFTALL, očná klinika, budova Magnus - A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, č.dverí 110.