Ďalší lekári


×

Ospravedlňujeme sa, ale neboli nájdené žiadne Vámi hľadané dáta.

Môžete to vyskúšať ešte raz alebo pokračujte vo vyhľadávaní.
Ak chcete pomôcť, kontaktujte nás cez KONTAKTNÉ CENTRUM.
Prajeme príjemné hľadanie.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

V dnešnej dobe sa väčšina lekární snaží svojim zákazníkom ponúknuť maximálnu starostlivosť. Preto sú zriaďované pohotovostné lekárne, ktorých služby sú pacientom k dispozícii po celých 24 hodín. Predaj a výdaj liekov je robený jednak na predpis alebo voľným predajom lieku a rôznych liečiv, na ktoré nie je potrebný lekársky recept. Pohotovostné lekárne využívajú predovšetkým ľudia, ktorí prichádzajú z ošetrenia na pohotovosti, alebo tí, ktorí nemali počas dňa čas z rôznych dôvodov si potrebné medikamenty vyzdvihnúť. Pri liekoch vydávaných pacientovi na recept overí lekárnik pred vydaním vyznačené dávkovanie, spôsob aplikácie a ďalšie náležitosti. Jeho povinnosťou je pozastaviť vydanie liekov, ktoré môžu mať vzájomne nežiaduce ovplyvnenie. Túto skutočnosť lekárnik prekonzultuje s ošetrujúcim lekárom a pokiaľ sa jedná o neskorú dobu (po ordinačných hodinách), lekárnik zatiaľ lieky nevydá a dôvod poznačí na recept. Ak sa jedná o výdaj prípravku hradeného z verejného zdravotného poistenia, vydá vždy taký počet balení, ktoré zodpovedá zaisteniu liečby pacienta, najdlhšie však na dobu troch mesiacov. Lieky nesmie lekáreň vydať v prípade, že na lekárskom recepte chýba pečiatka alebo podpis lekára, identifikácia zdravotníckeho zariadenia, kde bol recept vystavený alebo identifikačné číslo pacienta a kód jeho zdravotnej poisťovne, pokiaľ sa nedá doplniť. Súčasťou výdaja liekov jeposkytnutie informácií nevyhnutných pre správne a bezpečné užívanie vydávaných liekov a pre ich uschovávanie. Činnosť a prevádzka každej lekárne, teda aj tej pohotovostnej je ovplyvňovaná istými faktormi. Sú to napr. sezónne vplyvy, kedy dopyt po liekoch stúpa napr. pri chrípkovej epidémii, prostredie v ktorom je lekáreň umiestnená, či sa jedná o lekáreň umiestenú v nemocničnom komplexe, alebo v blízkosti ordinácie odborného lekára. Veľký význam pre pacienta má i ta skutočnosť, či lekáreň má požadované lieky na sklade alebo ich musí objednať a pod. Isté ale je, že pohotovostné lekárne sú medzi ľuďmi obľúbené, lebo im umožňujú nákup i vyzdvihnutie liekov v dobe, keď ich mnohokrát akútne potrebujú. Lekárenskú činnosť upravuje zákon č. 48/1997 Zb. o verejnom zdravotnom poistení, zákon č. 79/1997 Zb. o liečivách a zákon č.160/1992 Zb. o zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.