Ďalší lekári


×

Ospravedlňujeme sa, ale neboli nájdené žiadne Vámi hľadané dáta.

Môžete to vyskúšať ešte raz alebo pokračujte vo vyhľadávaní.
Ak chcete pomôcť, kontaktujte nás cez KONTAKTNÉ CENTRUM.
Prajeme príjemné hľadanie.

Anesteziológia

Anestézia je v medicíne delená na dve časti, celková a lokálna. Obidva druhy sa pre dosiahnutie optimálneho anestetického účinku môžu kombinovať. Lokálna anestézia (miestna), neovplyvňuje centrálny nervový systém a anesteziologický tím musí byť pripravený i na prechod k celkovej anestézii. Neoddeliteľnou súčasťou anesteziologickej starostlivosti je príprava pacienta pred anestéziou, jeho vyšetrenie pred plánovaným výkonom. Rozsah prípravy ovplyvňuje závažnosť operácie, zdravotný stav pacienta a časové hľadisko zákroku. Základom vyšetrenia pred anestéziou je anamnéza, klinické vyšetrenie, laboratórne a iné pomocné vyšetrenia. Pri anamnéze je nutné od pacienta získať informácie o prípadných chorobách srdca, ciev, pľúc, obličiek, pečene a centrálneho nervového systému, zistiť či pacient pije alkohol a či užíval alebo užíva iné návykové látky. V rámci klinického vyšetrenia je dôležité zapísať výšku a váhu pacienta, telesnú teplotu, krvný tlak a pulz. Laboratórne a pomocné vyšetrenia sú robené podľa nálezov v anamnéze a podľa výsledkov fyzikálneho vyšetrenia.Pred každou operáciou vyšetrí pacienta anesteziológ. Táto vizita musí byť vykonaná najneskôr jeden deň pred operačným výkonom a má nasledujúce ciele: zhodnotenie fyzického a psychického stavu pacienta, stanovenie rizika anestézie, výber spôsobu anestézie, poučenie pacienta a získanie jeho súhlasu, upokojenie pacienta. Poučenie pacienta pred operačným zákrokom je nevyhnutné, lekár musí od pacienta získať výslovný súhlas so zákrokom a potrebnými opatreniami. Poučenie pacienta pred operáciou musí byť úmerné rozsahu a naliehavosti zákroku. Všetko je zaznamenané v dotazníku, ktorý pacient podpíše. Rozhodne musí poučenie prebiehať tak, aby u pacienta nedošlo k znepokojeniu alebo vystrašeniu. Strach a úzkosť pacienta narúša jeho duševnú rovnováhu, čo má za následok negatívne pôsobenie pri vstupe do anestézie. Pri príprave pacienta na anestéziu by mal byť zdravotnícky personál priateľský, chápavý a trpezlivý, mal by sa vedieť vcítiť do úzkosti pacienta a upokojiť ho. Správna komunikácia personálu s pacientom pred anestéziou pozitívne ovplyvní nielen pacienta, ale i priebeh operačného zákroku. Sú to náročné situácie, ktoré zdravotníci musia zvládať v priebehu celej svojej praxe. Anesteziológia je náuka, ktorá prenáša do praxe najnovšie poznatky vedy v oblasti celkového a miestneho znecitlivenia. Prináša pacientom relatívny komfort pri prevádzaní operačných zákrokov alebo bolestivých výkonov.