Ďalší lekári


Denzitometria - vyšetrenie

Denzitometria je neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti.