Newsletter

Internetový portál Zdravotnyregister.sk rieši hromadné informovanie pacientov ordinácie na najmodernejšej úrovni. Každý užívateľ portálu môže teraz vo svojej virtuálnej ordinácii pohodlne zbierať aktuálne kontakty na svojich pacientov, a to za využitia intuitívneho verejného formulára.

Kontaktná databáza vytvorená prostredníctvom nášho online formulára je privátna a 100% bezpečná. Jediný prístup k nej predstavuje samotný systém rozosielania emailov alebo SMS správ.

Upozorňujeme, že kontaktná databáza je vysoko zabezpečená a nemá k nej priamy prístup ani samotný prevádzkovateľ portálu Zdravotnyregister.sk!

Ordinácia je tak s pacientom v kontakte kedykoľvek lekár potrebuje. Máte kongres, dovolenku, neočakávanú chorobu alebo sa vyskytli náhle okolnosti, za ktorých nie je Vaša ordinácia schopná bežnej prevádzky? S naším systémom o tom Vaši pacienti budú vedieť do pár minúť. Sami si zvolíte, či im pošlete email alebo rovno SMS.

Službu môžete využívať tiež na zdieľanie názorov, zaujímavých informácií či rád, o ktorých si myslíte, že by mali byť s Vašimi pacientmi konfrontovaný.

Každá ordinácia dostáva spoločne s kreditom prístup k celému systému, ktorého hlavnou súčasťou je interaktívny online formulár. Prostredníctvom tohoto formulára sa pacienti môžu prihlásiť na odber noviniek z ordinácie. Každý pacient, ktorý sa k odberu prihlási, naviac od svojej ordinácie dostane každoročné želanie k svojim narodeninám.

Newsletter 365 sa stane Vašim užitočným a mocným nástrojom na informovanie pacientov, a to iba v takých  prípadoch, keď o tuto službu samotní pacienti prejaví vážny záujem. Môžete si však byť isti, že v tak dôležitej záležitosti, akou je ich zdravie, im na informáciách od Vás určite záleží.